Pracownik

Jedna DODATKOWA pensja od pracodawcy! Ci pracownicy otrzymają nawet 6-krotność wypłaty

Dowiedz się więcej o dodatkowej pensji w formie odprawy emerytalnej, która przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Poznaj warunki, które musisz spełnić, aby otrzymać odprawę, a także konsekwencje …

Nowe obowiązki dla pracodawców! Ta grupa pracowników zyska dodatkową ochronę i przywileje

Nowa nowelizacja polskiego kodeksu pracy ma na celu ochronę pracowników przed czynnikami negatywnie wpływającymi na płodność. Dowiedz się więcej o tym, co to oznacza dla pracodawców i pracowników.

Masz dziecko do 14 lat? Należą Ci się dodatkowe przywileje w pracy! W tych przypadkach pracodawca nie może Ci odmówić!

Prawo do płatnego zwolnienia od pracy na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Dowiedz się więcej o wymiarze zwolnienia i …

23 tysiące złotych na jednego pracownika! Rewolucja w edukacji kadry

Krajowy Fundusz Szkoleniowy oferuje wsparcie finansowe dla pracodawców chcących podnosić kwalifikacje swoich pracowników. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić i jak złożyć wniosek.

Nawet 21 dni dodatkowego urlopu! Kto może skorzystać z tego przywileju?

Dowiedz się o możliwości skorzystania z aż 21 dni dodatkowego urlopu zdrowotnego. Dowiedz się, kto może z niego skorzystać i jakie są zasady korzystania z tego przywileju. Pamiętaj, że zdrowie …

Minimum 6 dni dodatkowego urlopu w 2024! Ci pracownicy mogą zyskać... jest jednak haczyk!

Urlop szkoleniowy to prawo pracownika do dodatkowego płatnego urlopu na podnoszenie kwalifikacji. Dowiedz się jakie są zasady udzielania takiego urlopu, ile dni przysługuje i jakie są obowiązki pracodawcy.

Nadchodzą zmiany w przyznawaniu zasiłku chorobowego! Znamy stanowisko rządu.

Rząd planuje zmiany w systemie opłacania zasiłku chorobowego. Zamiast pracodawcy, ZUS miałby pokrywać koszty od pierwszego dnia nieobecności pracownika. Czy to dobrze?

Nadchodzą masowe kontrole Polaków! Inspektorzy pojawią się bez zapowiedzi!

Zapowiedziano masowe kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w 2024 roku związane z nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych. Kontrolerzy będą sprawdzać, czy pracownicy spełniają warunki do otrzymania emerytury pomostowej. Planuje się przeprowadzenie …

Zmiany w Kodeksie Pracy już od 2024! Sprawdź co się zmieni.

Nowe zmiany w prawie pracy z 2024 roku wprowadzają dodatkowe ochrony dla pracowników, w tym możliwość kontynuacji pracy podczas postępowania sądowego oraz zniesienia obowiązku ponoszenia kosztów sądowych dla roszczeń do …

Ruszyły wypłaty "karpiowego"! Na jakie kwoty można liczyć?

Dowiedz się, jak działają „karpiowe” – świąteczne wsparcie finansowe dla pracowników, i jak są one opodatkowane. Wypłacane są dobrowolnie przez pracodawców jako forma podziękowania za pracę.

2024: Nadchodzi nowe prawo pracy! 8 kluczowych zmian, które każdy pracownik musi znać

Odkryj osiem kluczowych zmian na polskim rynku pracy od 2024 roku, obejmujących podwyżki wynagrodzeń, wyższe świadczenia, zmiany w opłatach sądowych i więcej.

Urlop na żądanie 2024: Ile dni wolnego? Kiedy pracodawca może go odmówić?

Artykuł opisuje zasady dotyczące urlopu na żądanie w 2024 roku. Dowiedz się, ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikom, jakie są zasady jego udzielania i jak złożyć wniosek.

Czy pracodawca może "zmusić" pracownika do pracy zdalnej?

Pracę zdalną na polecenie można przydzielić pracownikowi: W okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego (np. stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan wyjątkowy) i w okresie 3 miesięcy po jego odwołaniu, W okresie …

Koniec z telepracą! 7 października ważne zmiany dla pracowników i pracodawców!

W Kodeksie Pracy pojawią się dwie nowe formy pracy: Stała praca zdalna Okazjonalna praca zdalna Okazjonalna praca zdalna Każdy pracownik ma prawo do złożenia wniosku o tzw. okazjonalną pracę zdalną. …

Nie wykorzystałeś urlopu do 30 września? Obalamy MIT o przepadającym urlopie!

Główną zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń pracowniczych – w tym przypadku roszczeń o urlop wypoczynkowy. Pracodawca nie chce udzielić urlopu W przypadku nieudzielenia pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego pracodawcy …

Dodatkowa pensja dla pracowników w 2024 roku! Rewolucyjne zmiany w wypłatach!

Minimalna stawka godzinowa 2024 Resort Rodziny i Polityki Społecznej zaprezentował także minimalne stawki godzinowe na 2024 rok: W styczniu 2024 – 27,70 złotych (około 25 złotych na rękę), W lipcu …

Co musi zapewnić pracodawca swoim pracownikom w trakcie upałów? Nadchodzą nowe wytyczne UE!

W ramach tych wytycznych znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia: Udaru cieplnego Wyczerpania cieplnego Rabdomiolizy Omdlenia spowodowanego wysoką temperaturą. Unia Europejska przygotowała nowe wytyczne dla …

Czy urlop może się przedawnić? Pamiętaj o tym terminie!

Główną zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń pracowniczych – w tym przypadku roszczeń o urlop wypoczynkowy. Dla zobrazowania tej kwestii można podać następujący przykład: Urlopy, które przysługiwały pracownikowi za rok …