Prawo strona 1

zobacz również:

Działalność nierejestrowana: Pozytywne zmiany dla mikroprzedsiębiorców!

30.09.2022 11:09

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną muszą być spełnione dwa warunki: w ostatnich 60 miesiącach, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie prowadziła działalności gospodarczej; uzyskany przychód nie może przekroczyć w okresie miesiąca 50% …

Nowy sposób przeliczania rat kredytu. Ważna zmiana dla tych co mają kredyty!

30.09.2022 10:05

2024 rok będzie przeznaczony na powolne wycofywanie produktów i instrumentów finansowych opartych na wskaźniku WIBOR na rzecz tych, które są oparte na wskaźniku WIRON. Wtedy (2025 r.) instytucje finansowe muszą …

Wraca ważny obowiązek pracodawców!

29.09.2022 10:22

Rafał Baniak, prezes zarządu Pracodawcy RP zwraca uwagę, że brak aktualnych badań okresowych u pracowników, którzy pracują na wysokości, kierują pojazdami i maszynami lub pracują przy substancjach chemicznych, może stanowić …

ZUS wprowadza zmiany w L4: Nowa możliwość do nadużyć?!

28.09.2022 10:05

Po zmianach, które weszły w życie 30 sierpnia 2022 roku, procedura wygląda następująco: Jeśli pracownik kontrolujący nie zastanie danej osoby (podwładnego) w miejscu zamieszkania (a nie ma innych okoliczności, które …

Rok urlopu dla poratowania zdrowia. Komu przysługuje?

26.09.2022 10:02

Warunki otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić aby uzyskać urlop dla poratowania zdrowia opisano w Karcie Nauczyciela, w art. 73: – zatrudnienie na pełen etat na …

Kilka adresów, jeden piec - komu należy się dodatek węglowy?

19.09.2022 10:26

Dodatek węglowy – krótkie przypomnienie Dodatek kierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; …

Suplementy diety: Rząd planuje rewolucję w przepisach!

16.09.2022 10:31

Głównym przesłaniem projektu ustawy jest zapis, który mówi, że w materiałach reklamowych suplementów diety ma zaleźć się komunikat o brzemieniu: Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej …

Prawo budowlane: Nadchodzą nowe obowiązki dla właścicieli budynków!

16.09.2022 8:32

Podczas obrad Hanna Gil-Piątek podkreślała, że Ustawa nie definiuje górnej granicy grzywny, zatem za brak świadectwa efektywności energetycznej grozić może kara do kilku tysięcy zł, co narusza zasadę proporcjonalności Czym …

Za te wykroczenia możesz stracić prawo jazdy!

13.09.2022 10:56

15 punktów karnych otrzyma kierowca, który: przekroczy dopuszczalną prędkość o powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym; przekroczy dopuszczalną prędkość o powyżej 50 km/h w obszarze niezabudowanym; podczas skręcania w drogę …

Jest akceptacja przepisów wydłużających Tarczę Antyinflacyjną!

13.09.2022 7:49

Poza przepisami wydłużającymi Tarczę Antyinflacyjną projekt zawiera także: Redukcję obowiązków notariuszy; Zmianę przepisów i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym; uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie; zmianę …

Konsekwencje nieopłaconego rachunku za gaz! Na co się narażamy?

12.09.2022 10:27

Do wstrzymania dostaw gazu bez powiadomienia może dojść, gdy gazowania stwierdzi, że dana instalacja gazowa jest nieszczelna. Mimo że na rachunkach za gaz widnieje termin płatności, to nie każdy płaci …

Zamknięcie szkół z powodu zimnych klas?

09.09.2022 10:27

Rozporządzenie MEiN przewiduje, że naukę zdalną będzie trzeba wprowadzić w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, jak: w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych; nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w …

Sprzedaż alkoholu przez Internet z dostawą do domu: Jest wyrok Sądu!

09.09.2022 9:10

W odwołaniu napisanym przez właścicieli można było przeczytać, że przepisy nie odnoszą się do zawierania umów sprzedaży napojów alkoholowych na odległość – tak jak bywa do w przypadku korzystania z …

Rządowe aplikacje odgórnie instalowane na każdym smartfonie!?

08.09.2022 8:55

O aplikacji Alarm 112 Na stronie rządowej czytamy, że aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania …

Dodatek węglowy: Przyjmowanie wniosków wstrzymane?! Rząd zaostrzy przepisy!

07.09.2022 8:41

Na przykład małżonkowie posiadają dwie nieruchomości i wnioskują o dodatek na każdą z nich, sugerując przy tym, że pozostają w faktycznej separacji. W związku tym rząd pracuje nad projektem, który …

Opłata za wzrost wartości nieruchomości. Rząd szykuje zmiany?

06.09.2022 10:48

Resort Rozwoju i Technologii dąży do tego, aby opłata planistyczna była uiszczana niezależnie od tego, czy właściciel sprzedaje nieruchomość, czy nie. Okazuje się, że po wejściu w życie nowych przepisów …

Wakacje kredytowe: Trzy banki z zarzutami! Stosują nieuczciwe praktyki!

06.09.2022 9:43

Wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w złotówkach w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wakacje kredytowe pozwolą na odroczenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej …

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: Ile wynosi? Gdzie złożyć wniosek?

02.09.2022 8:39

składać można od 1 lipca 2022r.; Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022r. najpóźniej do listopada 2022r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada …