Jakie są obowiązki pracodawcy w czasie upałów! Oto, co musi zapewnić pracownikom

Martyna P.
Prawo
20.06.2024 11:10
Jakie są obowiązki pracodawcy w czasie upałów! Oto, co musi zapewnić pracownikom

W ostatnim czasie temperatury w Polsce sięgają wysokich wartości. Zmęczeni gorącem pracownicy mogą mieć trudności na skupieniu się na swoich obowiązkach. Co musi zapewnić pracodawca swoim pracownikom w trakcie upałów? 

 

 

Dobra wola, a nie obowiązek 

Gdy przez upały dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca musi podjąć aktywność w celu jej ich poprawienia. Ma do dyspozycji następujące narzędzia:  

 • skrócenie czasu pracy pracowników (rozwiązanie dobrowolne – zależy od dobrej woli pracodawcy). Należy mieć na uwadze, że pracodawca nie może wówczas obniżyć wynagrodzenia pracownikom za czas nieprzepracowany z jego polecenia,  
 • wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy (rozwiązanie dobrowolne – zależy od dobrej woli pracodawcy), 
 • zapewnienie klimatyzowanych pomieszczeń do odpoczynku (rozwiązanie dobrowolne – zależy od dobrej woli pracodawcy), 
 • zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach pracy (rozwiązanie dobrowolne – zależy od dobrej woli pracodawcy),  
 • Zezwolenie na wykonywanie pracy zdalnej (rozwiązanie dobrowolne – zależy od dobrej woli pracodawcy oraz charakteru pracy).  

 

 

 

Wysokość temperatury w miejscu pracy  

Chociaż przepisy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych, wymiany powietrza oraz ochrony przed wilgocią i nadmiernym nasłonecznieniem, to nie określają one maksymalnej temperatury, w jakiej można pracować w pomieszczeniach. 

 

Zdjęcie Jakie są obowiązki pracodawcy w czasie upałów! Oto, co musi zapewnić pracownikom #1

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów  

Wysokie temperatury mogą mieć wpływa na wydajność i bezpieczeństwo pracowników. W polskim Kodeksie Pracy zapisane są obowiązki pracodawcy, które dotyczą zagwarantowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (dotyczą także pracy w czasie upałów).  

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (Kodeks Pracy Art. 232).  

Ustawa nie przewiduje konkretnej ilości napojów, jakie musi zapewnić pracodawca. Wpis w Kodeksie Pracy informuje, że pracodawca powinien zapewnić pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. 

 WAŻNE: Za brak napojów w pracy pracodawca NIE MOŻE wypłacić swoim podwładnym ekwiwalentu. 

  

 

Napoje dla pracowników wewnątrz budynków  

Gdy temperatura nie przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawcy nie muszą dostarczać napojów pracownikom pracującym wewnątrz budynków.  

Jednak, jeśli temperatura przekroczy tę wartość, napoje muszą być zapewnione, niezależnie od tego, czy pomieszczenia są klimatyzowane. 

 

Napoje dla pracujących na świeżym powietrzu  

Dla osób pracujących na świeżym powietrzu pracodawca ma obowiązek dostarczyć napoje, gdy temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza. Bez względu na miejsce pracy, napoje powinny być dostępne przez cały czas trwania zmiany roboczej. 

 

Młodociani pod większą ochroną 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku dotyczącym prac wzbronionych młodocianym, pracownicy w tej grupie wiekowej nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza wynosi ponad 65%. 

 

Pracodawca może zostać ukarany grzywną  

Nieprzestrzeganie obowiązków przez pracodawcę jest wykroczeniem zagrożonym grzywną od 1 000 do 30 000 złotych. 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Kluczowe Punkty
 • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy podczas upałów nie jest obowiązkiem, ale dobrą wolą pracodawcy.
 • Pracodawca może skrócić czas pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy, zapewnić klimatyzowane pomieszczenia lub pozwolić na pracę zdalną.
 • Przepisy nie określają maksymalnej temperatury w miejscu pracy.
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje i posiłki pracownikom w szczególnie uciążliwych warunkach.
 • Napoje muszą być zapewnione, gdy temperatura wewnątrz budynków przekracza 28 stopni Celsjusza oraz 25 stopni na zewnątrz.
 • Pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność 65%.
 • Nieprzestrzeganie obowiązków przez pracodawcę może skutkować grzywną od 1 000 do 30 000 złotych.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną