Nawet 3200 złotych na wakacje od pracodawcy! To świadczenie jest alternatywą dla wczasów pod gruszą

Martyna P.
Dofinansowania
10.07.2024 11:50
Nawet 3200 złotych na wakacje od pracodawcy! To świadczenie jest alternatywą dla wczasów pod gruszą

Świadczenie urlopowe jest formą dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika. Jest to alternatywa dla świadczeń z ZFŚS (wczasów pod gruszą). Kto i jak może z niego skorzystać?

Dodatek finansowy od pracodawcy na urlop

W zakładzie pracy, w którym NIE funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych można skorzystać ze świadczeń urlopowych.

Świadczenie urlopowe to jednorazowy dodatek finansowy dla pracowników, którzy zdecydowali się wziąć urlop nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych.

WAŻNE: świadczenie jest dobrowolne. Pracodawca, który zrezygnował z ZFŚS może, ale nie musi wprowadzać dodatkowych świadczeń w swojej firmie.

Dla kogo świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe wypłacane jest każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Kto może wypłacić świadczenie urlopowe?

Świadczenie wypłacane jest przez pracodawców, którzy zatrudniają według stanu na 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 

Zdjęcie Nawet 3200 złotych na wakacje od pracodawcy! To świadczenie jest alternatywą dla wczasów pod gruszą #1

Ile wynosi świadczenie urlopowe 2024?

Oto kwoty świadczenia urlopowego: 

 • dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w tzw. normalnych warunkach – 2417,14 zł,
 • dla pracownika pracującego na pełen etat i wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 3222,86 zł,
 • dla pracownika młodocianego - w I roku nauki 322,29 zł,- w II roku nauki 386,74 zł,- w III roku nauki 451,20 zł.

WAŻNE: Świadczenie urlopowe nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne pracowników, nie jest także objęte składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy trzeba spełnić jakieś warunki?

Świadczenie urlopowe nie jest uzależnione od stażu pracy, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy czy pełnionej funkcji. Jego wypłata nie zależy też od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej pracownika.

Kiedy następuje wypłata świadczenia?

Świadczenie urlopowe musi być wypłacone najpóźniej dzień przed rozpoczęciem korzystania a urlopu.

Kluczowe Punkty
 • Świadczenie urlopowe to jednorazowy dodatek finansowy dla pracowników.
 • Można z niego skorzystać w firmach bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
 • Pracownik musi wziąć urlop nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych.
 • Świadczenie jest dobrowolne i zależy od decyzji pracodawcy.
 • Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą wypłacać świadczenie.
 • Kwoty świadczenia różnią się w zależności od warunków pracy i stanowiska.
 • Świadczenie nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne.
 • Nie ma wymagań dotyczących stażu pracy, okresu zatrudnienia czy sytuacji materialnej.
 • Świadczenie musi być wypłacone najpóźniej dzień przed rozpoczęciem urlopu.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną