Od 1 lipca 1000 złotych więcej do pensji! Rada Ministrów zdecydowała o dodatku dla TYCH pracowników

Martyna P.
Dofinansowania
20.06.2024 10:07
Od 1 lipca 1000 złotych więcej do pensji! Rada Ministrów zdecydowała o dodatku dla TYCH pracowników

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie dodatku finansowego dla pracowników wielu jednostek organizacyjnych. Kto będzie otrzymywał 1000 złotych brutto miesięcznie?  

 

Dodatkowy 1000 złotych do wypłaty  

Dofinansowanie wynagrodzenia w wysokości 1 tys. złotych brutto miesięcznie będzie trafiać do około 130 tysięcy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.  

Wsparcie obejmie również pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Uchwała dotyczy także podniesienia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

Pieniądze będą trafiać do beneficjentów od lipca 2024 roku.  

Przewidywany budżet Programu w latach 2024-2027 to 2,08 mld zł. 

 

“Ich praca musi być w końcu doceniona” 

Premier Donald Tusk podkreślił, że dodatek jest wyrazem uznania dla ciężkiej pracy i ma na celu poprawę warunków życiowych. 

Agnieszka Dziemianowicz – Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zakomunikowała, że zaangażowanie pracowników jest bezcenne, a ich praca musi być w końcu doceniona.  

“Rada Ministrów przyjęła w środę opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej programy finansowania od lipca 1000 zł brutto miesięcznie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, którzy każdego dnia swoją ciężką pracą pomagają innym, otaczają opieką dzieci, wspierają osoby starsze i potrzebujące” - czytamy na rządowej stronie.  

 

Resort podkreśla, że dodatki motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie pozwolą docenić trud pracowników socjalnych oraz zmniejszyć ryzyko odpływu wykwalifikowanej kadry do innych sektorów. 

 

 

Zdjęcie Od 1 lipca 1000 złotych więcej do pensji! Rada Ministrów zdecydowała o dodatku dla TYCH pracowników #1

Kto otrzyma dodatkowy 1000 złotych do pensji?  

Z finansowego wsparcia skorzystają: 

 • koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,  
 • asystenci rodziny,  
 • osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, 
 • pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
 • pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 
 • pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,  
 • pracownicy placówek wsparcia dziennego i ośrodków adopcyjnych,  
 • osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka, 

 

 

 

1000 złotych dla TYCH rodzin 

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został przyjęty przez Radę Ministrów. Autorem projektu jest Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Ministerstwo chce, aby dodatki finansowe w wysokości 1 tys. złotych brutto wypłacane były zawodowym rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.   

Dodatki mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku

Z nowego rozwiązania ma skorzystać około 3112 osób (2182 rodziny zastępcze zawodowe i 930 osób prowadzących rodzinne domy dziecka). 

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ.  

Kluczowe Punkty
 • Rada Ministrów przyjęła uchwałę o dodatku finansowym dla pracowników jednostek organizacyjnych.
 • Dofinansowanie wynagrodzenia wyniesie 1 tys. złotych brutto miesięcznie.
 • Dodatek obejmie pracowników pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 • Podniesienie wynagrodzenia dotyczy również pracowników samorządowych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
 • Pieniądze będą wypłacane od lipca 2024 roku.
 • Budżet Programu w latach 2024-2027 wynosi 2,08 mld złotych.
 • Premier Donald Tusk podkreślił, że dodatek jest wyrazem uznania dla ciężkiej pracy.
 • Dodatki motywacyjne mają docenić trud pracowników socjalnych i zmniejszyć ryzyko odpływu wykwalifikowanej kadry.
 • Z finansowego wsparcia skorzystają m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodziny oraz pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 • Dodatki finansowe w wysokości 1 tys. złotych brutto będą wypłacane zawodowym rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną