Jedna DODATKOWA pensja od pracodawcy! Ci pracownicy otrzymają nawet 6-krotność wypłaty

Martyna P.
Biznes i finanse
16.04.2024 8:41
Jedna DODATKOWA pensja od pracodawcy! Ci pracownicy otrzymają nawet 6-krotność wypłaty

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę otrzymują od pracodawcy jedną DODATKOWĄ pensje. Jakie warunki należy spełnić?

DODAKTOWA pensja dla każdego pracownika 

Mowa o odprawie emerytalnej. Jest ona wypłacana w momencie zakończenia kariery zawodowej. Przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Jest to forma wsparcia finansowego mająca na celu ułatwienie zmiany sytuacji życiowej związanej z zakończeniem aktywności zawodowej.

Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej?

Wysokość odprawy emerytalnej zazwyczaj jest obliczana na podstawie ostatniej pensji pracownika oraz stażu pracy. Najczęściej jest to równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy, ale dokładne obliczenia mogą różnić się w zależności od firmy i regulaminu.

W niektórych przypadkach decyduje staż pracy

W przypadku pracowników jednostek samorządu terytorialnego o wysokości odprawy emerytalnej decyduje staż pracy:

 • po 10 latach pracy jest to dwu krotność wynagrodzenia,
 • po 15 latach pracy jest to trzykrotność wygrodzenia,
 • po 20 latach jest to sześciokrotność wynagrodzenia.

W przypadku nauczycieli wysokość odprawy emerytalnej jest równa:

 • staż pracy poniżej 20 lat – dwukrotność wynagrodzenia,
 • staż pracy powyżej 20 lat – trzykrotność wynagrodzenia.
Zdjęcie Jedna DODATKOWA pensja od pracodawcy! Ci pracownicy otrzymają nawet 6-krotność wypłaty #1

Jakie warunki należy spełnić?

Aby móc ubiegać się o odprawę emerytalną, pracownik musi spełniać kilka podstawowych warunków:

 • Zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę,

 • Praca w danej firmie przez określony czas, najczęściej określony w regulaminie pracy (np. minimum 10 lat),

 • Spełnienie warunków do otrzymania emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innej kasy emerytalnej (np. osiągnięcie odpowiedniego wieku, odpowiednia liczba lat składkowych).

Pracodawca może zapłacić 30 tys. zł grzywny

Należy podkreślić, że odprawa musi być wypłacona przez pracodawcę w dniu ustania stosunku pracy. Gdy pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, wówczas grozi mu kara grzywny w wysokości pd 1 do 30 tysięcy złotych.

Odprawa emerytalna a podatek dochodowy

Odprawa emerytalna jest objęta podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Oznacza to, że tak jak większość innych dochodów, także i ta odprawa podlega opodatkowaniu. Warto więc uwzględnić ten aspekt planując swoje finanse przy przejściu na emeryturę.

Kluczowe Punkty
 • Dodatkowa pensja przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w formie odprawy emerytalnej.
 • Wysokość odprawy emerytalnej jest obliczana na podstawie ostatniej pensji pracownika oraz stażu pracy.
 • W przypadku pracowników jednostek samorządu terytorialnego i nauczycieli, wysokość odprawy emerytalnej zależy od stażu pracy.
 • Aby ubiegać się o odprawę emerytalną, pracownik musi spełniać kilka warunków, w tym zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę i spełnienie warunków do otrzymania emerytury.
 • Odprawa musi być wypłacona przez pracodawcę w dniu ustania stosunku pracy, a niewypełnienie tego obowiązku grozi karą grzywny w wysokości do 30 tysięcy złotych.
 • Odprawa emerytalna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną