Praca zdalna

Rodzice dzieci do 8. roku życia z dodatkowymi uprawnieniami! Pod tym warunkiem skrócą czas pracy

Przywileje dla rodziców dzieci do 8. roku życia: elastyczna organizacja pracy, praca zdalna, skrócony tydzień pracy, przerywany czas pracy, ruchomy czas pracy, system pracy weekendowej, indywidualny rozkład czasu pracy, obniżony …

Czy pracodawca może "zmusić" pracownika do pracy zdalnej?

Pracę zdalną na polecenie można przydzielić pracownikowi: W okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego (np. stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan wyjątkowy) i w okresie 3 miesięcy po jego odwołaniu, W okresie …

Koniec z telepracą! 7 października ważne zmiany dla pracowników i pracodawców!

W Kodeksie Pracy pojawią się dwie nowe formy pracy: Stała praca zdalna Okazjonalna praca zdalna Okazjonalna praca zdalna Każdy pracownik ma prawo do złożenia wniosku o tzw. okazjonalną pracę zdalną. …

Kontrola pracy zdalnej? Wystarczy pamiętać o tych 3 rzeczach!

Negatywny wynik kontroli Jeśli podczas kontroli pracodawca stwierdzi uchybienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji zobowiąże pracownika do redukcji uchybień (w wyznaczonym terminie). …

Dofinansowanie do pracy zdalnej! Do zgarnięcia nawet 13 tys. złotych!

Wysokość grantu Oto kwoty przyznawanych grantów: Rodzic powracający na rynek pracy – obecnie 10800 złotych – będzie 12726 złotych (3-krotność minimalnego wynagrodzenia), Opiekun osoby niepełnosprawnej – obecnie 43200 złotych – …

Rewolucja w benefitach pracowniczych! Dowiedz się, jak zdobyć ten nowy bonus!

Poznaj szczegóły Workation - połączenie wakacji i pracy Ze względu na potrzebę wprowadzania atrakcyjnych benefitów do firm oraz chęć pracowników do pracy zdalnej, na rynku pracy pojawił się nowy trend. …

Pracujesz zdalnie i chcesz podróżować? Oto, co musisz wiedzieć o ZUS i podatkach!

W kontekście pracy zdalnej za granicą może to oznaczać, że zarówno kraj zamieszkania pracownika zdalnego, jak i kraj, w którym firma ma swoją siedzibę, mogą chcieć opodatkować dochody pracownika. Podejmowanie …

Szykuje się kolejna rewolucja w prawie pracy! Zdrowie psychiczne w centrum nowych przepisów!

Prawo do odłączenia, znane również jako prawo do bycia offline, to przepisy dotyczące prawa pracowników do bycia niedostępnym dla pracodawcy po godzinach pracy. Jeżeli dyrektywa wprowadziłaby bardziej zaostrzone warunki zastosowania …

Plaża jako miejsce pracy zdalnej!? Co mówią na ten temat przepisy?

Definicja pracy zdalnej Przepisy dotyczące pracy zdalnej weszły w życie w kwietniu 2023 roku i określają ją jako wykonywanie obowiązków zawodowych całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w …

Ewidencja pracy zdalnej - Jak UNIKNĄĆ żmudnych procedur?

— Firma, która chce uniknąć czasochłonnego ewidencjonowania, może ustalić ryczałt na wyższym poziomie, tak aby na pewno pokrywał on koszty pracy zdalnej w przypadku każdego pracownika wykonującego obowiązki w tym …

Wypadek podczas pracy zdalnej w domu. Jak regulują tę kwestię przepisy?

Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną ,powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z …

Praca zdalna. Jakie dodatkowe koszty ponosi pracodawca?

Nie licząc kosztów narzędzi technicznych, takich jak laptop, czy telefon (nie każdy pracodawca musi je ponieść), stały dodatkowy koszt miesięczny pracodawcy może wynieść około 90 zł na jednego pracownika. Taką …

Praca zdalna już nie tak łatwo dostępna. Zmiany od 7 kwietnia 2023.

Taki wniosek może złożyć m.in: kobieta w ciąży osoba wychowująca dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia osoba sprawująca opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą …

Dwa rodzaje pracy zdalnej 07.04.2023. Zobacz wzór wniosku!

We wniosku o okazjonalną pracę zdalną muszą znaleźć się następujące dane: Data, dane pracownika i pracodawcy, Zapis z oświadczeniem, że na stanowisku pracy zapewnione będą bezpieczne i higieniczne warunki, Zapis …

Od dziś ogromne zmiany w Kodeksie pracy. Co trzeba wiedzieć?

Nowe prawo daje możliwość całkowitej pracy zdalnej lub pracy w trybie hybrydowym, w zależności od potrzeb pracownika i pracodawcy. Kontrola trzeźwości Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników i kontrolę pracowników …

Nowy hit sprzedaży w Polsce! Stymulator pracy zdalnej?!

Gadżet jest hitem sprzedażowym na platformie Amazon i w ostatnim czasie stał się bardzo popularny w Polsce. W związku ze wzmożonymi kontrolami pracowników wykonujących obowiązki online, na rynku pojawiło się …

Działalność gospodarcza w mieszkaniu w 2023 roku. Zmiany w rozliczaniu kosztów!

We wrześniu dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił wcześniejszą interpretację, uznając m.in., że w przypadku, gdy nieruchomość jest finansowana z kredytu, to można zaliczyć do kosztów również część odsetek od kredytu …

Praca zdalna 2023. Wzór wniosku!

Oto przykładowy wzór: Może też być bardziej rozbudowany i zawierający większą ilość informacji takich jak: oświadczenie pracownika o spełnieniu wymogów BHP na stanowisku pracy w jego mieszkaniu/domu; wskazanie, czy w …