Praca zdalna

Ewidencja pracy zdalnej - Jak UNIKNĄĆ żmudnych procedur?

— Firma, która chce uniknąć czasochłonnego ewidencjonowania, może ustalić ryczałt na wyższym poziomie, tak aby na pewno pokrywał on koszty pracy zdalnej w przypadku każdego pracownika wykonującego obowiązki w tym …

Wypadek podczas pracy zdalnej w domu. Jak regulują tę kwestię przepisy?

Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną ,powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z …

Praca zdalna. Jakie dodatkowe koszty ponosi pracodawca?

Nie licząc kosztów narzędzi technicznych, takich jak laptop, czy telefon (nie każdy pracodawca musi je ponieść), stały dodatkowy koszt miesięczny pracodawcy może wynieść około 90 zł na jednego pracownika. Taką …

Praca zdalna już nie tak łatwo dostępna. Zmiany od 7 kwietnia 2023.

Taki wniosek może złożyć m.in: kobieta w ciąży osoba wychowująca dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia osoba sprawująca opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą …

Dwa rodzaje pracy zdalnej 07.04.2023. Zobacz wzór wniosku!

We wniosku o okazjonalną pracę zdalną muszą znaleźć się następujące dane: Data, dane pracownika i pracodawcy, Zapis z oświadczeniem, że na stanowisku pracy zapewnione będą bezpieczne i higieniczne warunki, Zapis …

Od dziś ogromne zmiany w Kodeksie pracy. Co trzeba wiedzieć?

Nowe prawo daje możliwość całkowitej pracy zdalnej lub pracy w trybie hybrydowym, w zależności od potrzeb pracownika i pracodawcy. Kontrola trzeźwości Pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników i kontrolę pracowników …

Nowy hit sprzedaży w Polsce! Stymulator pracy zdalnej?!

Gadżet jest hitem sprzedażowym na platformie Amazon i w ostatnim czasie stał się bardzo popularny w Polsce. W związku ze wzmożonymi kontrolami pracowników wykonujących obowiązki online, na rynku pojawiło się …

Działalność gospodarcza w mieszkaniu w 2023 roku. Zmiany w rozliczaniu kosztów!

We wrześniu dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił wcześniejszą interpretację, uznając m.in., że w przypadku, gdy nieruchomość jest finansowana z kredytu, to można zaliczyć do kosztów również część odsetek od kredytu …

Praca zdalna 2023. Wzór wniosku!

Oto przykładowy wzór: Może też być bardziej rozbudowany i zawierający większą ilość informacji takich jak: oświadczenie pracownika o spełnieniu wymogów BHP na stanowisku pracy w jego mieszkaniu/domu; wskazanie, czy w …

Od dziś ważne zmiany w kodeksie! Praca zdalna z nowymi przepisami. Co się zmieni od 7 kwietnia z 2023 roku?

Będzie to możliwe: w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie 3 miesięcy od ich odwołania, okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych …

Praca zdalna: Kontrola pracownika w mieszkaniu od 2023!

Jeśli podczas kontroli pracodawca stwierdzi uchybienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji zobowiąże pracownika do redukcji uchybień (w wyznaczonym terminie). Dodajmy, że obecnie …

7 tysięcy złotych dofinansowania do pracy zdalnej!

Dofinansowanie do stworzenia zdalnego miejsca pracy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać, jeśli zatrudni: opiekuna osoby zależnej (np. niepełnosprawnej lub ciężko chorej), osobę poniżej 30. roku życia, osobę między 30 a 40. …

To koniec pracy zdalnej z dowolnego miejsca?

Wybuch pandemii koronawirusa sprawił, że wiele firm zdecydowało się na umożliwienie swoim pracownikom pracy zdalnej. Co ciekawe, gdy sytuacja związana z wirusem się uspokoiła, duża część firm pozostawiła dać pracownikom …

Koniec pracy zdalnej poza domem? Rząd szykuje poważne zmiany

Rząd przyjął jakiś czas temu bardzo szczegółową nowelizację kodeksu pracy. Prace nad nowymi przepisami jeszcze trwają, jednak już teraz wiadomo, że dużą uwagę poświęcono pracy zdalnej. Co się zmieni? Lista …

Rząd zapowiada ważne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej!

Wprowadzenie pracy zdalnej było jednym z działań podjętych w czasie pandemii wywołanej przez koronawirusa. Pozostaje ona jednak wciąż bez regulacji w Kodeksie pracy. Czy nareszcie to się zmieni? Brak regulacji …

Jesteś na pracy zdalnej? Możliwe, że pracodawca będzie pokrywał twoje rachunki za prąd!

Od pewnego czasu z powodu pandemii i wygody pracownicy są wysyłani na pracę zdalną. Okazuje się, że w związku z tym może istnieć możliwość nałożenia na pracodawcę obowiązek pokrywania rachunków …

Ważne zmiany w Kodeksie Pracy! Elastyczny czas pracy dla rodziców

W projekcie nowelizacji Kodeksu Pracy znajduje się wzmianka o elastycznym czasie pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia. Wielu pracodawców już w czasie pandemii umożliwiło rodzicom małoletnich korzystny system …

Praca zdalna będzie regulowana. Miejsce pracy musi zatwierdzić pracodawca?

Praca zdalna stała się idealnym rozwiązaniem podczas epidemii. Jej zasady mają zostać jednak odpowiednio uregulowane. Epidemia koronawirusa Wraz z rozwojem epidemii praca w biurach była niemożliwa, ponieważ były to idealne …