Dwa rodzaje pracy zdalnej 07.04.2023. Zobacz wzór wniosku!

Martyna P.
Prawo
10.02.2023 8:44
Dwa rodzaje pracy zdalnej 07.04.2023. Zobacz wzór wniosku!

Kodeks Pracy po raz kolejny uległ zmianie. Nareszcie znalazła w nim swoje uregulowanie praca zdalna. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu, która wprowadziła ją do przepisów. Każdy pracownik będzie miał także prawo do okazjonalnej pracy zdalnej (OPZ).

 • Praca zdalna uregulowana przepisami
 • Okazjonalna praca zdalna (OPZ)
 • Wzór wniosku o okazjonalną pracę zdalną
 • Jak złożyć wniosek?

 

Praca zdalna w Kodeksie Pracy!

Nowe prawo daje możliwość całkowitej pracy zdalnej lub pracy w trybie hybrydowym, w zależności od potrzeb pracownika i pracodawcy. Szczegóły w tym zakresie będą uzgadniane przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia.

Należy podkreślić, że każdy pracownik ma prawo do złożenia wniosku bez wpisywania uzasadnienia.

WAŻNE: Każdorazowo zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

W Kodeksie Pracy pojawią się dwie nowe formy pracy:

 • Stała praca zdalna 
 • Okazjonalna praca zdalna 

 

Okazjonalna praca zdalna

Każdy pracownik będzie miał prawo do złożenia wniosku o tzw. okazjonalną pracę zdalną.

Jej wymiar to 24 dni w roku.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023 roku.

Złą wiadomością jest to, że pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi pracy zdalnej.

Ponadto pracodawca może NIE ZGODZIĆ się na wskazane miejsce wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

 

Jak wygląda wniosek o okazjonalną pracę zdalną?

We wniosku o okazjonalną pracę zdalną muszą znaleźć się następujące dane:

 • Data, dane pracownika i pracodawcy,
 • Zapis z oświadczeniem, że na stanowisku pracy zapewnione będą bezpieczne i higieniczne warunki,
 • Zapis o miejscu wykonywania pracy zdalnej (adres)
 • Zapis z oświadczeniem tego, że pracownik zapoznał się z oceną ryzyka zawodowego, informacją określającą procedury ochrony danych osobowych oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.
 • Zapis, że pracownik zobowiązuje się do przestrzegania informacji, procedur, wskazówek i wniosków wynikających z tych dokumentów,
 • Podpis pracownika.
Zdjęcie Dwa rodzaje pracy zdalnej 07.04.2023. Zobacz wzór wniosku! #1

Wniosek może być bardzo krótki (jednozadaniowy) i zawierać jedno bazowe zdanie: „Na podstawie art. 6719 § 2 k.p. składam wniosek o uzgodnienia dotyczące wykonywania pracy zdalnej” oraz datę, nazwę pracodawcy, dane pracownika oraz podpis pracownika. 

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście, mailem lub za pośrednictwem kadrowego systemu informatycznego.

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną