Koniec z telepracą! 7 października ważne zmiany dla pracowników i pracodawców!

Martyna P.
Prawo
28.09.2023 9:37
Koniec z telepracą! 7 października ważne zmiany dla pracowników i pracodawców!

W październiku 2023 roku wielu pracowników będzie musiało dostosować się do przepisów Kodeksu Pracy związanych z telepracą. Jakie zmiany czekają na zatrudnionych i pracodawców? 

 

7 października koniec telepracy!

Przypomnijmy, że 7 kwietnia 2023 roku z Kodeksu Pracy uchylono telepracę. Dodano natomiast przepis, który reguluje pracę zdalną (praca zdalna została uregulowana przepisami w Kodeksie Pracy).

Zgodnie z przepisami warunki stosowania telepracy mogą być stosowane nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240).

Zgodnie z przepisami pracodawcy dotychczas zatrudniający pracowników na podstawie umów o telepracę mają czas do 7 października 2023 r., aby zakończyć wykonywanie przez nich pracy w tym trybie.

7 października 2023 roku mija bowiem 6-miesięczny okres przejściowy. Po tej dacie nie będzie możliwości wykonywania telepracy.

Oto, co muszą zrobić pracodawcy do 7 października 2023:

  • Zmienić warunki zatrudnienia na nowe – w oparciu o regulacje związane z pracą zdalną,
  • Uchylić wewnątrzzakładowe regulacje dotyczące telepracy.

 

Zdjęcie Koniec z telepracą! 7 października ważne zmiany dla pracowników i pracodawców! #1

Praca zdalna w Kodeksie Pracy!

Kodeks Pracy po raz kolejny uległ zmianie. Nareszcie znalazła w nim swoje uregulowanie praca zdalna. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu, która wprowadziła ją do przepisów.

Nowe prawo daje możliwość całkowitej pracy zdalnej lub pracy w trybie hybrydowym, w zależności od potrzeb pracownika i pracodawcy. Szczegóły w tym zakresie będą uzgadniane przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia.

W Kodeksie Pracy pojawią się dwie nowe formy pracy:

  • Stała praca zdalna 
  • Okazjonalna praca zdalna 

 

Okazjonalna praca zdalna

Każdy pracownik ma prawo do złożenia wniosku o tzw. okazjonalną pracę zdalną.

Jej wymiar to 24 dni w roku.

Nowe przepisy obowiązują od 7 kwietnia 2023 roku.

Pracodawca może odmówić pracownikowi pracy zdalnej.

Pracodawca może NIE ZGODZIĆ się na wskazane miejsce wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

Zobacz, jak złożyć WNIOSEK.  

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną