Kontrola pracy zdalnej? Wystarczy pamiętać o tych 3 rzeczach!

Martyna P.
Prawo
15.09.2023 8:52
Kontrola pracy zdalnej? Wystarczy pamiętać o tych 3 rzeczach!

No nowelizacji przepisów wielu pracowników zdecydowało się na przejście na pracę zdalną. Pracodawcy mogą przeprowadzać  kontrole w miejscu wykonywania zadań. Pracownicy muszą pamiętać o trzech ważnych dla nich kwestiach.

 

Kontrola pracy zdalnej

Kontrola pracodawcy może odbyć się w przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej zarówno okazjonalnej, jak i permanentnej. 

Podczas kontroli pracodawca może sprawdzić, czy pracownik nie łamie przepisów BHP oraz przepisów dotyczących danych osobowych. Celem kontroli przełożonego jest weryfikacja obecności pracownika w deklarowanym miejscu. Podczas wizyty szef może sprawdzić bezpieczeństwo i higienę pracy.

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli pracy zdalnej zawarte są w regulaminie pracy lub porozumieniu lub dokumencie polecającym pracę zdalną.

 

Pracownik chroniony przez trzy przepisy

Pracownik chroniony jest trzema przepisami podczas odbywającej się kontroli pracy zdalnej. Pracodawca musi uwzględnić:

  • Prywatność,
  • Adekwatność,
  • Porozumienie i czas.

 

Prywatność

Praca zdalna najczęściej odbywa się w domu pracownika. W związku z nim pracodawca nie może naruszać prywatności pracownika oraz innych domowników. Nie może utrudniać dostępu do pomieszczeń lokalu.

Porozumienie

Kontrola może odbyć się w porozumieniu z pracownikiem. Ważne jest, aby odbyła się w godzinach pracy. Kontrola po godzinach pracy jest niezgodna z przepisami.

Adekwatność

Kontrola musi być adekwatna do rodzaju, charakteru oraz miejsca pracy wykonywanej przez pracownika.

 

Zdjęcie Kontrola pracy zdalnej? Wystarczy pamiętać o tych 3 rzeczach! #1

Negatywny wynik kontroli

Jeśli podczas kontroli pracodawca stwierdzi uchybienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji zobowiąże pracownika do redukcji uchybień (w wyznaczonym terminie).

Pracodawca będzie mógł także cofnąć zgodę na zdalne wykonywanie pracy.

Dodajmy, że obecnie przeprowadzenie kontroli miejsca pracy zdalnej pracownika nie jest warunkiem wyrażenia zgody przez pracodawcę wykonywanie obowiązków w formie zdalnej.

 

Praca zdalna w Kodeksie Pracy!

Przypomnijmy, że po wdrożeniu nowelizacji przepisów definicja pracy zdalnej znalazła się w Kodeksie Pracy. Nowe prawo daje możliwość całkowitej pracy zdalnej lub pracy w trybie hybrydowym, w zależności od potrzeb pracownika i pracodawcy. Szczegóły w tym zakresie będą uzgadniane przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia.

Należy podkreślić, że każdy pracownik ma prawo do złożenia wniosku bez wpisywania uzasadnienia.

WAŻNE: Każdorazowo zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.

W Kodeksie Pracy pojawiły się dwie nowe formy pracy:

  • Stała praca zdalna 
  • Okazjonalna praca zdalna – więcej przeczytasz TUTAJ.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną