Dofinansowanie do pracy zdalnej! Do zgarnięcia nawet 13 tys. złotych!

Martyna P.
Dofinansowania
12.09.2023 8:46
Dofinansowanie do pracy zdalnej! Do zgarnięcia nawet 13 tys. złotych!

Pracodawcy zatrudniający rodziców powracających na rynek pracy oraz opiekunów osób niepełnosprawnych mogą liczyć na grant na pracę zdalną. Przedstawiamy szczegóły.

 

 

Grant na pracę zdalną

Grant na pracę zdalną jest koncepcją partii rządzącej. Propozycja ta została opublikowana w programie „Bezpieczna przyszłość Polaków”. Program ten zawiera działy takie jak: bezpieczeństwo polskich rodzin i godna praca, mieszkalnictwo, zdrowie, kultura, oświata, profilaktyka i aktywność fizyczna, reforma instytucjonalna UE, ustój, wymiar sprawiedliwości i prawa obywatelskie, woda, rolnictwo, zasoby intelektualne młodego pokolenia, energetyka i rolnictwo.

W programie znalazły się perspektywy do 2031 roku.

 

Kto może skorzystać z grantu na pracę zdalną?

Grant na pracę zdalną kierowany jest do:

  • Rodziców powracających na rynek pracy,
  • Opiekunów osób niepełnosprawnych,

 

Komu będzie przyznawany grant?

Grant ma być przyznawany pracodawcy za:

  • zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat,
  • zatrudnienie bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną,
  • zatrudnienie bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Pracodawca będzie musiał kontynuować zatrudnienie bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiary czasu pracy

Zdjęcie Grant na pracę zdalną! Do zgarnięcia nawet 13 tys. zł! Dla kogo i na jakich warunkach? #1

Wysokość grantu

Oto kwoty przyznawanych grantów:

  • Rodzic powracający na rynek pracy – obecnie 10800 złotych – będzie 12726 złotych (3-krotność minimalnego wynagrodzenia),
  • Opiekun osoby niepełnosprawnej – obecnie 43200 złotych – będzie 50 904 złotych (12-krotność minimalnego wynagrodzenia).

Dofinansowanie do utworzenia stanowiska

Program przewiduje również dofinansowanie dla pracodawcy na utworzenie stanowiska pracy zdalnej.

Pracodawca otrzyma dotację za zatrudnienie:

  •  osoby bezrobotnej do 30 roku życia,
  • osoby sprawującej opiekę nad osobą niezależną.

 

Osoba zatrudniania będzie musiała zadeklarować, że miejsce świadczenia pracy zdalnej oraz miejsce zamieszkania znajduje się na terenie zagrożonym depopulacją (małe miasteczka i wsie). 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną