Czy pracodawca może "zmusić" pracownika do pracy zdalnej?

Martyna P.
Prawo
12.10.2023 9:49
Czy pracodawca może "zmusić" pracownika do pracy zdalnej?

Praca zdalna zazwyczaj zlecana jest przez pracodawcę na podstawie uzgodnień z pracownikiem. A czy pracodawca może nakazać pracy zdalnej?

 

Czy pracodawca może nakazać wykonywania pracy zdalnej?

W Kodeksie Pracy znajduje się przepis, który zezwala pracodawcy na wydawanie pracownikowi polecenia wykonywania pracy zdalnej. Jest to tak zwana praca zdalna na polecenie pracodawcy. Bazuje ona je jednostronnym oświadczeniu woli pracodawcy. W takim przypadku zgoda pracownika nie jest wymagana. Pracownik powinien dostosować się do polecenia.

 

Kiedy można wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej?

Pracę zdalną na polecenie można przydzielić pracownikowi:

  • W okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego (np. stan klęski żywiołowej, stan wojenny, stan wyjątkowy) i w okresie 3 miesięcy po jego odwołaniu,
  • W okresie obowiązywania stanu epidemii i w okresie 3 miesięcy po jego odwołaniu,
  • W okresie obowiązywania zagrożenia epidemiologicznego i w okresie 3 miesięcy po jego odwołaniu.

Ponadto pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej, gdy wykonywanie obowiązków w zakładzie jest niemożliwe z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z powodu siły wyższej.

 

Zdjęcie Czy pracodawca może "zmusić" pracownika do pracy zdalnej? #1

Należy posiadać warunki lokalowe i techniczne

Przed wydaniem polecenia przez szefa, pracownik musi złożyć oświadczenie, w którym zaświadczy, że posiada warunki techniczne i lokalowe do wykonywania pracy zdalnej. Oświadczenie może mieć formę elektroniczną lub papierową. Brak oświadczenia jest równoznaczny z uniemożliwieniem wydania polecenia wykonywania prazy zdalnej.

 

Polecenie można cofnąć 

Przepisy dopuszczają cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca musi to zrobić z co najmniej dwa dni wcześniej.

 

Praca zdalna w Kodeksie Pracy!

Przypomnijmy, że od 7 kwietnia 2023 roku praca zdalna znalazła uregulowania w Kodeksie Pracy. W Kodeksie pojawiły się dwie nowe formy pracy:

  • Stała praca zdalna,
  • Okazjonalna praca zdalna (Jej wymiar to 24 dni w roku).
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną