Czy była żona może dziedziczyć po byłym mężu? Czy rozwód to koniec wspólnej historii?

Martyna P.
Prawo
04.07.2023 9:21
Czy była żona może dziedziczyć po byłym mężu? Czy rozwód to koniec wspólnej historii?

Dziś przyjrzymy się kwestii dziedziczenia po byłym mężu i odwrotnej sytuacji. W poniższym artykule rozwiejemy wątpliwości.

Dwa rodzaje dziedziczenia 

 Na wstępie przypomnijmy, że w Polsce obowiązują dwa rodzaje dziedziczenia:

  • spadkowe (testament),
  • ustawowe (określone przepisami prawa).

Małżonkowie po rozwodzie a dziedziczenie majątku 

Jeśli zmarła osoba nie pozostawiła testamentu, wówczas dochodzi do dziedziczenia ustawowego.

W Kodeksie Cywilnym znajdziemy krąg osób, które są uprawnione do dziedziczenia, udziały spadkowe oraz kolejność dziedziczenia.

W tym przypadku w pierwszej kolejności dziedziczą:

  • Małżonek,
  • Dzieci (gdy małżeństwo nie ma dzieci, wówczas dziedziczą rodzice)

Dziedziczenie odbywa się w równych częściach.

Kodeks cywilny jasno wskazuje, że powyższe przepisy NIE DOTYCZĄ MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO.

Rozwód pozbawia prawa do dziedziczenia po byłym małżonku/małżonce.

 

 

Małżonek złożył pozew o rozwód – co z dziedziczeniem?

Dla rozjaśnienia sytuacji podamy przykład:

Pani Katarzyna złożyła pozew o rozwód z winy męża. Niestety zmarła i nie doczekała zakończenia sprawy rozwodowej.

Wówczas mąż pani Katarzyny jest wyłączony od dziedziczenia.

Żądania wyłączenia męża zmarłej od dziedziczenia może dokonać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych.

Konieczne jest złożenie pozwu do sądu w terminie do 6 miesięcy od śmierci.

Ważne: Oczywiście mąż może jasno wskazać żonę w dziedziczeniu (nawet po rozwodzie) sporządzając testament.

 

Zdjęcie Czy była żona może dziedziczyć po byłym mężu? Czy rozwód to koniec wspólnej historii? #1

Dziedziczenie ustawowe w Polsce

Dziedziczenie jest procesem, w którym majątek po zmarłej osobie, zwanej spadkodawcą, przechodzi na inne osoby, zwane spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe w Polsce ma na celu zapewnienie uregulowanego procesu przekazywania majątku po zmarłej osobie.

 W Polsce istnieje wiele sposobów dziedziczenia, w tym dziedziczenie ustawowe.

Dziedziczenie ustawowe to system dziedziczenia, który obowiązuje w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub gdy testament został uznany za nieważny.

Zasady dziedziczenia ustawowego w Polsce reguluje Kodeks cywilny. Według tych przepisów, spadkodawca ma tzw. spadkobierców ustawowych, którzy dziedziczą po nim w określonym porządku. Porządek dziedziczenia jest zdefiniowany w Kodeksie cywilnym i określa, kto ma pierwszeństwo w dziedziczeniu w przypadku braku testamentu.

Warto podkreślić,  że zasady dziedziczenia ustawowego mogą być modyfikowane przez spadkodawcę poprzez sporządzenie testamentu. Testament pozwala spadkodawcy na określenie, komu i w jakiej części ma przypaść jego majątek po śmierci.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną