Prawo strona 2

zobacz również:

Dobrowolny ZUS dla firm? To możliwe!

16.01.2023 21:34

W związku ze wspomnianymi zastrzeżeniami rzecznik proponuje zmiany, polegające na wprowadzeniu dobrowolności opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne przy zachowaniu obowiązku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jego zdaniem doprowadzi to do pobudzenia …

Ważne zmiany dla kierowców w 2023 roku!

16.01.2023 20:13

Zakładają konfiskatę samochodu na rzecz skarbu państwa w trzech przypadkach: kierowca będzie prowadził samochód mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy, kierowca …

Bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Kiedy i jak jej dokonać!?

14.01.2023 10:56

W tej samej ustawie możemy przeczytać precyzyjnie, jakie obowiązują terminy: Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do …

4 dniowy tydzień pracy w Polsce? Projekt ustawy w Sejmie!

11.01.2023 9:11

Pojawił się proponowany przepis, który brzmi następująco: czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym …

Pracodawca powinien pytać o prywatne życie zwalnianego pracownika! Przełomowy wyrok Sądu.

10.01.2023 11:07

Na wstępie należy podkreślić, że w przypadku redukcji zatrudnienia w trybie grupowym, lub indywidualnym osób na tym samym lub podobnym stanowisku pracodawca powinien kierować się obiektywnymi, sprawiedliwymi i niedyskryminującymi kryteriami. …

L4: Czy musisz informować pracodawcę, na co chorujesz?

10.01.2023 9:55

Przypomnijmy, że wyróżnia się 5 kodów chorobowych, które lekarze wpisują na e-ZLA: kod A – niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była …

ZUS rozsyła pisma z ważnymi informacjami!

10.01.2023 8:59

Stan sprawdzisz na PUE ZUS Super Express informuje także, że w pismach wysyłanych do Polaków widnieją tylko deklaracje rozliczeniowe lub opłacone składki za 2022 rok. możemy przeczytać, że w przypadku …

Rząd zajmie się nowelizacją Kodeksu pracy! Jakie czekają nas zmiany?

09.01.2023 20:31

Nowości w Kodeksie pracy Głównym celem zmian w Kodeksie pracy jest wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie …

Ważny termin dla pracowników! Zbliża się automatyczny zapis do PPK!

09.01.2023 10:53

Kwota ta jednak zostanie pomniejszona o dopłaty ze strony państwa oraz 30% środków pochodzących od pracodawcy i 19% podatek od zysków kapitałowych, który został wypracowany przez pozostałą część środków (wpłaty …

Mały ZUS plus 2023 - Zbiór najważniejszych informacji!

09.01.2023 9:48

Oto jakie dokumenty należy złożyć: wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2022 r. podlegałeś ubezpieczeniom …

Nowe stawki kilometrówki! Zmiany od 17 stycznia 2023!

09.01.2023 8:49

0,89 zł za kilometr autem osobowym o silniku o pojemności do 900 cm3, 1,038 zł za kilometr autem osobowym o silniku o pojemności powyżej 900 cm3, 0,69 zł za kilometr …

Krajowy System e-Faktur. Nowy obowiązek firm od 2024 roku.

08.01.2023 19:03

Natomiast, jak podaje Ministerstwa Finansów, przedsiębiorcy mogą liczyć na następujące korzyści: szybszy zwrot VAT — termin skróci się o 20 dni, z 60 do 40, prostsze korygowanie faktur, brak konieczności …

Jaki jest limit płatności gotówką w 2023 roku? Zaostrzenie przepisów od przyszłego roku!

08.01.2023 15:41

Limit nie obowiązuje m.in.: podmiotów innych niż przedsiębiorcy przedsiębiorcy zagranicznego, który na terytorium RP nie prowadzi działalności podmiotów wpisanych wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz …

Edukacja 2023 - Jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli?

05.01.2023 9:25

Zmiany w 2023! 2023 rok przyniesie podwyższenie kryterium dochodowego w programie Posiłek w szkole i w domu do 200% kryterium. Matura 2023 w nowej formule! W 2023 roku do egzaminu …

ZUS w 2023 roku - Jakie zmiany i nowości czekają na Polaków?

04.01.2023 9:04

Elektroniczne podpisywanie dokumentów Dokumenty przesyłane do ZUS-u za pośrednictwem PUE ZUS będą podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych (ZUS …

Koniec z naciąganiem seniorów na pokazach! Zmiany w prawie i przy zawieraniu umów.

04.01.2023 8:30

Urząd Ochrony Konsumentów przypomina, że nowe regulacje zakładają również zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (transakcje zawierane podczas pokazu, nieumówionej wizyty, czy wycieczki). Czas na odstąpienie …

Abonament RTV za smartfony i tablety. Czy czekają nas nowe przepisy!?

03.01.2023 19:11

W swojej odpowiedzi minister kultury i dziedzictwa zwrócił uwagę na swobodę interpretacyjną obecnych przepisów: Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy o opłatach abonamentowych odbiornikiem radiofonicznym albo …

Działalność gospodarcza w mieszkaniu w 2023 roku. Zmiany w rozliczaniu kosztów!

02.01.2023 18:18

We wrześniu dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zmienił wcześniejszą interpretację, uznając m.in., że w przypadku, gdy nieruchomość jest finansowana z kredytu, to można zaliczyć do kosztów również część odsetek od kredytu …