Świadczenie

Dwie emerytury w grudniu! ZUS zaskoczy niektórych seniorów!

W grudniu 2023 roku wielu seniorów otrzyma dwie emerytury, gdyż ZUS wypłaci świadczenia za styczeń 2024 wcześniej. Dowiedz się więcej o zmianach w wypłatach i limitach dorabiania do emerytury lub …

Dodatek od ZUS dla tych rodziców: Niezbędny Jest Wniosek!

Program "Mama 4 plus" staje się coraz bardziej popularny. Zapewnia dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Dowiedz się, jak skorzystać z tego programu.

Nowy Bon Opiekuńczy: Przyszły rząd chce wsparcia dla Opiekunów Seniorów!

Lewica rozważa wprowadzenie nowego świadczenia dla osób opiekujących się seniorami. Trwają rozmowy z KO na temat bonu dla opiekunów osób starszych. Planowane jest także świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych oraz …

Nowy program wsparcia: Nawet 3500 zł miesięcznie od stycznia 2024

W 2024 roku wprowadzone zostanie nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych. Dowiedz się więcej o kryteriach, wysokości świadczenia i procesie składania wniosków.

Zasiłek socjalny w górę! Ile wyniesie w 2024 roku?

Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej …

Wakacje od ZUS i zasiłek od państwa. Zapowiedź ważnych zmian dla przedsiębiorców!

Koszt zatrudnienia jednego pracownika wyniesie 5111 złotych (od stycznia 2024), Koszt zatrudnienia jednego pracownika wyniesie 5181 złotych (od lipca 2024 roku). Minimalne wynagrodzenie – 4300 zł brutto (3261,53 na rękę). …

1500 zł miesięcznie dla pracujących mam. Program "Aktywna mama" na horyzoncie

Wspieramy kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka: w ramach programu Aktywna mama wypłacimy 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – tzw. babciowe. Bo jak matka wraca do …

Wybrane Osoby Dostają 230 zł Ekstra Miesięcznie! Kto się Kwalifikuje?

Wypłata następuje miesięcznie – do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze, a osobie która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 …

Wsparcie finansowe w roku 2023/2024! Na jakie pieniądze mogą liczyć studenci?

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki Przypomnijmy, że 1 października 2023 roku ruszył nabór wniosków o przyznawanie stypendium: za znaczące osiągnięcia naukowe związane ze studiami lub za znaczące osiągnięcia artystyczne związane …

Zmiany w emeryturach! Październik będzie wyjątkowym miesiącem

Na październik przewidziano siedem terminów wypłat: 1 października, 5 października, 6 października, 10 października, 15 października, 20 października, 25 października. Trzynastki wypłacane są z urzędu- nie ma konieczności składania wniosku. …

Nie wszyscy mają tęgo świadomość! Możesz pobierać 1000 zł miesięcznie!

Pamiętaj o ważnych terminach! Aby otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy w maksymalnej kwocie, tj. 12 tys. zł, rodzic powinien złożyć wniosek w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy …

Zakończyłeś już karierę zawodową? Ubiegaj się o 1600 złotych miesięcznie!

Warunki wspólne Świadczenie przedemerytalne przysługuje po spełnieniu warunków indywidualnych oraz jeśli: przez okres co najmniej 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych (okres ten potwierdzi urząd pracy odpowiednim zaświadczeniem), nadal jesteś …

Jesteś uczniem lub studentem? Nie zapomnij o tym terminie bo stracisz pieniądze!

Świadczenie mogą pobierać dzieci (własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione): do ukończenia 16 lat; jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku …

ZUS Wypłaca Ryczałt Energetyczny! Kto Może Liczyć na 255 zł Miesięcznie?

decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych / potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w …

500 plus dla seniora ze zmianami w 2024 roku! Komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

Zmiany w 2024 roku W 2024 roku planowane są znaczące zmiany w programie 500 plus dla seniora, które mają na celu zwiększenie wsparcia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jak …

400 zł dofinansowania do żłobka w 2023 roku! Oto co musisz wiedzieć!

Ważne informacje Bon żłobkowy zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych; Świadczenie nie wlicza się do dochodu podczas ubiegania się o inne świadczenia rodzinne; Świadczenie bonu żłobkowego wolne jest …

Masz czas do końca września! Jeśli nie złożysz wniosku możesz stracić pieniądze!

Świadczenie mogą pobierać dzieci (własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione): do ukończenia 16 lat; jeśli się uczą – do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku …

Możesz otrzymać 1445 złotych miesięcznie! Sprawdź, jakie dokumenty złożyć.

Nie możesz pobierać innych świadczeń Należy podkreślić, że podczas pobierania renty socjalnej nie można pobierać innych świadczeń takich jak: Emerytury, Renty inwalidzkiej, Renty z tytułu niezdolności do pracy, Renty strukturalnej, …