Dodatkowa pensja dla pracowników w 2024 roku! Rewolucyjne zmiany w wypłatach!

Martyna P.
Biznes i finanse
20.09.2023 9:43
Dodatkowa pensja dla pracowników w 2024 roku! Rewolucyjne zmiany w wypłatach!

W 2024 roku planowane są dwie podwyżki pensji minimalnej. Wzrost wynagrodzenia wiąże się ze wzrostem kosztów utrzymania pracownika. Przedsiębiorcy będą musieli wypłacić jedną dodatkową pensję w 2024 roku. 

 

Pracodawca zapłaci dodatkową pensję

Rząd zaplanował na 2024 rok dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Jedna podwyżka będzie w styczniu, druga w lipcu.

Oto, jak będą wyglądać koszty zatrudnia pracownika:

 • Koszt zatrudnienia jednego pracownika wyniesie 5111 złotych (od stycznia 2024),
 • Koszt zatrudnienia jednego pracownika wyniesie 5181 złotych (od lipca 2024 roku).

 Należy podkreślić, że różnica pomiędzy kwotą wynagrodzenia, a  kwotą wypłacaną pracownikowi „na rękę” wyniesie aż 60%.

Do kwestii tej odniósł się specjalista z firmy InFakt, który informuje, że koszty zatrudnienia 5 pracowników w 2023 roku będą równe kosztom zatrudnienia 4 pracowników w 2024 roku.

W związku z tym można stwierdzić, że pracodawcy będą musieli wypłacić jedną dodatkową pensję w 2024 roku.

 

Minimalne wynagrodzenie o 700 zł w górę

W sumie Polacy będą otrzymywać dodatkowe 700 złotych.

 • W styczniu 2024 podwyżka o 642 złote. Minimalne wynagrodzenie – 4242 zł brutto (3221,98 na rękę),
 • W lipcu 2024 podwyżka o 58 złotych. Minimalne wynagrodzenie – 4300 zł brutto (3261,53 na rękę).

Przypomnijmy, że obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3600 brutto (2783,86 złotych netto).

Zdjęcie Dodatkowa pensja dla pracowników w 2024 roku! Rewolucyjne zmiany w wypłatach! #1

Minimalna stawka godzinowa 2024

Resort Rodziny i Polityki Społecznej zaprezentował także minimalne stawki godzinowe na 2024 rok:

 • W styczniu 2024 – 27,70 złotych (około 25 złotych na rękę),
 • W lipcu 2024 – 28,10 złotych (około 26 złotych na rękę).

Przypomnijmy, że obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 23,50 złotych brutto (około 21 złotych netto).

Składki ZUS 2024

Przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku ma wynieść 7794 złotych.

Przypomnijmy, że podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Przy obecnych prognozach podstawa wyniesie 4676,40 zł.

Składki ZUS na rok 2024 wyniosą więc 1594,19 zł (bez składki zdrowotnej).

Będzie to o 175,70 złotych więcej niż w 2023 roku.

Jak minimalne wynagrodzenie wpływa na inne świadczenia?  

Minimalne wynagrodzenie wpływa na inne świadczenia. Zaliczamy do nich:

 • minimalną wartość odszkodowania z tytułu mobbingu w pracy,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój nie z winy pracownika,
 • maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym lub indywidualnym z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • minimalna podstawa składki emerytalno-rentowej dla osób znajdujących się na urlopie wychowawczym (zatrudnionych na UoP).
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną