Zdobądź nawet 150 tys. zł na agroturystykę! Dowiedz się, jak zgłosić się do programu LEADER!

Martyna
Dofinansowania
19.09.2023 19:07
Zdobądź nawet 150 tys. zł na agroturystykę! Dowiedz się, jak zgłosić się do programu LEADER!

Jeśli marzysz o założeniu lub rozwoju gospodarstwa agroturystycznego, warto wiedzieć, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego z inicjatywy LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność na rok 2023. Dofinansowanie to może wynieść nawet do 150 tysięcy złotych. Sprawdź, kto może ubiegać się o te środki i na jakie cele.

LEADER - Wsparcie dla Małych Gospodarstw Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia, że inicjatywa LEADER ma na celu wspieranie rozwoju pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych. To doskonała okazja dla tych, którzy chcą stworzyć lub rozwijać gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne lub gospodarstwa opiekuńcze.

Dofinansowanie na agroturystykę 2023 może być przyznane różnym beneficjentom, w tym:

  1. Osobom fizycznym
  2. Osobom prawnym
  3. Jednostką organizacyjnym nieposiadającym osobowościom prawnym 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

W ramach inicjatywy LEADER beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie na agroturystykę w maksymalnej kwocie do 150 tysięcy złotych. Co ważne, wsparcie finansowe może wynieść aż do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Aby uzyskać środki unijne na agroturystykę, pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniej Lokalnej Grupy Działania (LGD) działającej w Twoim regionie. To właśnie LGD ustala kryteria naboru wniosków oraz proces oceny projektów. Informacje o LGD oraz ich działalności można znaleźć na stronach internetowych LGD oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Kiedy Składać Wnioski o Dofinansowanie?

Terminy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach inicjatywy LEADER są ustalane przez konkretne Lokalne Grupy Działania, dlatego nie istnieje ogólnopolski harmonogram naboru. Ważne jest skontaktowanie się z LGD działającymi w Twojej okolicy i zorientowanie się, kiedy będą przyjmowane wnioski.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśla, że środki unijne mogą być również przeznaczone na rozwijanie już istniejących gospodarstw agroturystycznych. W przypadku, gdy na założenie gospodarstwa pozyskano wcześniej wsparcie z inicjatywy LEADER, konieczne jest odczekanie co najmniej 2 lat przed składaniem wniosku o kolejne dofinansowanie.

Wyjątki od Dofinansowania

Warto pamiętać, że nie wszystkie projekty są kwalifikowalne do dofinansowania w ramach inicjatywy LEADER. Wyłączone są:

  • operacje obejmujące budowę lub modernizację dróg
  • targowisk
  • sieci wodno-kanalizacyjnych
  • świadczenie usług dla rolnictwa

Dodatkowo, projekty muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju ustaloną przez daną LGD.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną