Minimum 6 dni dodatkowego urlopu w 2024! Ci pracownicy mogą zyskać... jest jednak haczyk!

Martyna P.
Prawo
10.01.2024 8:55
Minimum 6 dni dodatkowego urlopu w 2024! Ci pracownicy mogą zyskać... jest jednak haczyk!

Pracownicy, którzy chcą podnosić swoje kompetencje mogą skorzystać z dodatkowego urlopu. Na jakich zasadach jest udzielany? Jaki jest jego wymiar? Czy jest płatny?

Pracodawca może udzielić dodatkowego urlopu 

Mowa o urlopie szkoleniowym. Pracodawca może udzielić takiego urlopu pracownikowi, który chce podnosić swoje kwalifikacje.

Celem przyznania urlopu szkoleniowego jest pomoc pracownikowi w ukończeniu jakiegoś etapu nauki.

Pracownikowi, który dokształca się z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy, przysługuje prawo do zwolnienia z całości albo części dnia pracy, by uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach i punktualnie na nie przybyć (art. 1031 § 2 pkt 2 kodeksu pracy).

Skorzystasz z płatnego urlopu tylko w tym przypadku 

Należy podkreślić, że udzielenie urlopu jest kwestią dobrowolną.

Pracodawca udziela urlopu jeśli pracownik podnosi kwalifikacje na polecenie służbowe (lub za zgodą pracodawcy). 

Zdjęcie Minimum 6 dni dodatkowego urlopu w 2024! Ci pracownicy mogą zyskać... jest jednak haczyk! #1

Ile dni urlopu szkoleniowego?

Przepisy Kodeksu Pracy określają minimalny wymiar urlopu szkoleniowego.

6 dni urlopu szkoleniowego przysługuje osobie, która podchodzi do:

 • egzaminu eksternistycznego,

 • egzaminu maturalnego,

 • egzaminu, który podnosi kwalifikacje,

 • egzaminu zawodowego.

21 dni urlopu szkoleniowego przysługuje osobie, która:

 • przygotowuje się do egzaminu dyplomowego,

 • przygotowuje pracę dyplomową.

WAŻNE: Podwójny wymiar urlopu szkoleniowego przysługuje, jeśli w roku, lub w miesiącu podchodzimy do dwóch egzaminów.

Urlop szkoleniowy NIE JEST przyznawany na okres trwania zajęć na uczelni, czy zjazdów na studiach.

Czy urlop jest płatny?

Tak. Urlop szkoleniowy jest płatny. Rozliczany jest na takiej zasadzie, jak urlop wypoczynkowy.

Czy pracodawca może podnosić koszty?

Pracodawca może udzielić pracownikowi wsparcia finansowego. Wsparcie może pokryć koszty zakwaterowania, materiałów szkoleniowych czy przejazdów.

Ważne jest zawarcie umowy

Ważną kwestią jest zawarcie umowy z pracodawcą, która dotyczyć będzie warunków urlopu szkoleniowego.

W treści dokumentu należy napisać, czy szkolenie jest inicjatywą pracodawcy. Konieczne jest także wypisanie zobowiązań pracodawcy (np. ewentualne ponoszenie kosztów podnoszenia kwalifikacji).

Pracodawca może także w umowie zobowiązać pracownika do pracy w firmie po odbyciu szkolenia.

Kluczowe Punkty
 • Urlop szkoleniowy to dodatkowy urlop, który pracodawca może udzielić pracownikowi, który chce podnosić swoje kwalifikacje.
 • Prawo do urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikowi, który dokształca się z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
 • Udzielenie urlopu szkoleniowego jest dobrowolne ze strony pracodawcy.
 • Minimalny wymiar urlopu szkoleniowego określają przepisy Kodeksu Pracy: 6 dni dla osób podchodzących do egzaminów eksternistycznych, maturalnych, zawodowych lub podnoszących kwalifikacje; 21 dni dla osób przygotowujących się do egzaminu dyplomowego lub pracy dyplomowej.
 • Urlop szkoleniowy jest płatny, rozliczany na takiej zasadzie jak urlop wypoczynkowy.
 • Podwójny wymiar urlopu szkoleniowego przysługuje, jeśli w roku, lub w miesiącu podchodzimy do dwóch egzaminów.
 • Pracodawca może udzielić pracownikowi wsparcia finansowego, które może pokryć koszty zakwaterowania, materiałów szkoleniowych czy przejazdów.
 • Zawarcie umowy z pracodawcą dotyczącej warunków urlopu szkoleniowego jest kluczowe. W umowie mogą znaleźć się zobowiązania pracodawcy i pracownika.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną