L4: Czy musisz informować pracodawcę, na co chorujesz?

Martyna P.

Prawo

10.01.2023 9:55

L4: Czy musisz informować pracodawcę, na co chorujesz?

Wiele osób zastanawia się, czy pracownik ma obowiązek informowania o swoim stanie zdrowia. Czy pracodawca ma prawo żądać takich informacji? Dziś przybliżymy ten temat i rozwiejemy wątpliwości.

Czy pracownik musi poinformować pracodawcę o chorobie?

Okazuje się, że pracownik nie ma obowiązku ujawniania pracodawcy informacji o swoim stanie zdrowia, gdyż dane te podlegają szczególnej ochronie i traktowane są jako dane wrażliwe.

Unijna dyrektywa o RODO wskazuje, że nie można przetwarzać danych genetycznych i biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Portal „Prawo.pl” podaje do wiadomości (w oparciu o przedstawicieli Biura Informacji w Głównym Inspektoracie Pracy (GIP)), że dane dotyczące zdrowia pracownika podlegają pod dane o zdrowiu psychicznym i fizycznym osoby fizycznej.

Przedstawiciele GIP w rozmowie z portalem „Prawo.pl” podają, że przetwarzanie informacji o stanie zdrowia jest co do zasady zabronione.

Czy kod choroby musi być widoczny dla pracodawcy?

Pracownicy mogą zażądać od lekarza niewpisywania na zwolnieniu lekarskim oznaczeń literowych. (konieczny jest pisemny wniosek skierowany do lekarza). Możliwość ta nie dotyczy kodu C- nadużywania alkoholu oraz kodu E, czyli choroby zakaźnej.

Występują także zwolnienia lekarskie bez kodu choroby.

Przypomnijmy, że wyróżnia się 5 kodów chorobowych, które lekarze wpisują na e-ZLA:

  • kod A – niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
  • kod B – niezdolność do pracy w czasie ciąży;
  • kod C – niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu;
  • kod D – niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą;
  • kod E – niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.
Zdjęcie Zwolnienie lekarskie: Czy pracownik musi informować pracodawcę o swoim stanie zdrowia? #1

Informowanie o stanie zdrowia – Jest jeden wyjątek!

Kodeks pracy zawiera zasady BHP zgodnie z którymi pracodawca ma obowiązek chronić życie i zdrowie swoich pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Pracodawca może zażądać informacji o stanie zdrowia pracownika, jeśli informacje te są niezbędne do skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy.

Skąd pracodawca dowie się o stanie zdrowia?

Okazuje się, że są przypadki, w których pracodawca może pozyskać informacje o stanie zdrowia pracownika. Pracownik musi jednak wyrazić na to zgodę. Dodajmy, że zgoda ta musi spełniać odpowiednie warunki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Oświadczenie ze zgodą musi mieć odpowiednią formę. Musi zawierać informację o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto musi znaleźć się z nim informacja o tym, że zgoda jest dobrowolna.

Należy w niej zawrzeć także informację o prawie do wglądu osoby, której dane są przetwarzane.

WAŻNE: Brak chęci rozmowy na temat stanu zdrowia nie może negatywnie wpływać na zatrudnienie pracownika.