Praca zdalna: Kontrola pracownika w mieszkaniu od 2023!

Martyna P.

Prawo

10.11.2022 8:52

Praca zdalna: Kontrola pracownika w mieszkaniu od 2023!

Już niebawem pojawią się przepisy rozszerzające uprawnienia pracodawcy. Będzie mógł on przeprowadzić kontrolę pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej. Jak dokładnie będzie wyglądała taka kontrola? Jakie są konsekwencje stwierdzonych podczas kontroli uchybień?

 

Kontrola pracownika w mieszkaniu (praca zdalna)

Sejm pracuje nad nowymi przepisami. Chodzi o art. 6728 § 1 Kodeksu Pracy.

Nowy Kodeks Pracy regulujący przepisy pracy zdalnej ma obowiązywać od 2023 roku.

Po wejściu przepisów w życie pracodawcy zyskają prawo do wizytacji miejsca pracy pracownika (np. mieszkania).

Pracodawca będzie mógł zweryfikować obecność pracownika w deklarowanym miejscu.

Ponadto będzie mógł przeprowadzić kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji (ochrona danych osobowych).

Dodatkowo będzie można przeprowadzić kontrolę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdjęcie Praca zdalna: Kontrola pracownika w mieszkaniu od 2023! #1

 

Jak będzie wyglądała kontrola?

Kontrola będzie przeprowadzana w porozumieniu z pracownikiem. Z uwzględnieniem miejsca i godzin pracy.

Kontrola nie może naruszać prywatności pracownika i domowników. Nie może stwarzać utrudnień w korzystaniu w innych pomieszczeń mieszkalnych.

Pracodawca będzie dostosowywać formę kontroli do rodzaju i miejsca wykonywania pracy zdalnej.

 

Negatywny wynik kontroli

Jeśli podczas kontroli pracodawca stwierdzi uchybienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji zobowiąże pracownika do redukcji uchybień (w wyznaczonym terminie).

Pracodawca będzie mógł także cofnąć zgodę na zdalne wykonywanie pracy.

Dodajmy, że obecnie przeprowadzenie kontroli miejsca pracy zdalnej pracownika nie jest warunkiem wyrażenia zgody przez pracodawcę wykonywanie obowiązków w formie zdalnej.