Zmiany w kodeksie pracy. 5 godzin przerwy w pracy dla pracujących rodziców!

Martyna P.
Prawo
08.11.2022 8:13
Zmiany w kodeksie pracy. 5 godzin przerwy w pracy dla pracujących rodziców!

W związku z unijną dyrektywą work-life-balance Polska musi dostosować przepisy i wprowadzić nowelizację Kodeksu Pracy w myśl tych zasad. Chodzi o wprowadzenie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów.

Pomimo tego, że unijne dyrektywy weszły w życie z początkiem sierpnia 2022, ustawa nowelizująca nie została przyjęta przez Sejm w Polsce. Można przypuszczać, że przepisy unijnych dyrektyw zostaną wdrożone do polskiego Kodeksu Pracy dopiero 1 stycznia 2023.

 

Założenia work-life-balance

Dyrektywa stawia sobie za cel zapewnienie równości na rynku pracy między mężczyznami i kobietami. Ma również zachęcać do równego podziału obowiązków rodzicielskich.

Dyrektyw zakłada m. in.:

  • wprowadzenie urlopu z tytułu siły wyższej;
  • rozszerzenie urlopu opiekuńczego;
  • zmiany w urlopie rodzicielskim i ojcowskim;
  • podniesienie kwot zasiłku rodzicielskiego;
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego;
  • wprowadzenie przepisów umożliwiających zwolnienie pracownika tylko z uzasadnieniem.

 

Zdjęcie Unijna dyrektywa: 5-godzinna przerwa w pracy dla pracujących rodziców!? #1

5- godzinna przerwa dla rodziców

Unijna dyrektywa zakłada również wprowadzenie możliwości wnioskowania o 5-godzinną przerwę w dniu roboczym na obowiązki związane z opieką.

Konieczne będzie złożenie wniosku u pracodawcy minimum 3 tygodnie wcześniej przed planowanym dniem roboczym z przerwą.

Pracodawca będzie miał 7 dni na ustosunkowanie się do wniosku. Odmowa musi być odpowiednio uargumentowana.

Przywilej ten ma być skierowany do rodziców opiekujących się dzieckiem do 8 roku życia.

WAŻNE: Przerwa nie będzie traktowana jako część urlopu i będzie płatna. Pracodawca zapłaci za wolne godziny połowę zasadniczego wynagrodzenia.

 

 

Przywileje dla pracujących rodziców

  • Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej rodzicom, którzy wychowują dziecko do 8. roku życia, rodzicom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością i kobietom w ciąży. Pracodawca będzie mógł taki wniosek odrzucić jednak z pisemnym uzasadnieniem odmowy.

 

  • Zgodnie z nowymi przepisami pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie ósmego roku życia (bez wyrażenia swojej dobrowolnej zgody) nie będzie zobowiązany do pracy w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy czy delegowania poza stałe miejsce pracy.

Zdjęcie Unijna dyrektywa: 5-godzinna przerwa w pracy dla pracujących rodziców!? #2
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną