Co wolno, a czego nie wolno robić na L4?

Patrycja

Zdrowie

May 10, 2021, 7:20 p.m.

Co wolno, a czego nie wolno robić na L4?

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, koniecznie dowiedz się co można, a czego absolutnie nie wolno Ci robić. Za nieprzestrzeganie pewnych zasad możesz utracić zasiłek, a nawet zostać zwolniony z pracy!

Zdjęcie Co wolno, a czego nie wolno robić na L4? #1

Co wolno, a czego nie wolno robić na L4?

Tego nie możesz robić na zwolnieniu lekarskim!

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim, to niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac zarobkowych. Nawet jeśli pracujesz na dwa etaty, to nie możesz wziąć zwolnienia w jednej pracy, a w tym samym czasie pracować w innej. Niedopuszczalne jest także prowadzenie działalności gospodarczej.

Teoretycznie nie każda praca podczas zwolnienia lekarskiego jest zabroniona. Można wykonywać dodatkowe zajecie, które jest całkowicie odmienne od pracy wykonywanej na stałe. Na przykład kasjerka w wolnym czasie może malować obrazy.

Podobnie sprawa wygląda z powrotem do pracy w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego. Może to zostać uznane przez ZUS, jako podejmowanie pracy zarobkowej na „L4”. Chory nie może samodzielnie zdecydować o skróceniu zwolnienia i powrocie do pracy, może to zrobić jedynie lekarz.

Nie możesz wykorzystać tego czasu na wyjazd na wakacje, czy remont mieszkania. Sytuacja nie dotyczy wyjazdu do sanatorium.

Zatem jeśli na zwolnieniu lekarskim wykonujesz czynności, które nie prowadzą do wyzdrowienia, naruszasz w ten sposób podstawowe obowiązki pracownika. Za nieprzestrzeganie tych zasad możesz stracić prawo do zasiłku chorobowego lub zostać zwolnionym z pracy.

Zdjęcie Co wolno, a czego nie wolno robić na L4? #2

Zwolnienie lekarskie- zasady

Zwolnienie lekarskie powinno być wykorzystane jedynie do celów powrotu do zdrowia. Ma na celu doprowadzić do pełnej regeneracji, aby w jak najkrótszym czasie, istniała możliwość powrotu do pracy.

Gdy jesteś na zwolnieniu lekarskim musisz podać lekarzowi adres, pod którym rzeczywiście będziesz przebywał. W okresie trwania niezdolności do pracy musisz pozostać w tym miejscu. Adres może się różnić od miejsca zameldowania.

Na zwolnieniu znajduje się wskazanie „chory musi leżeć” lub „chory może chodzić”. W pierwszym przypadku oznacza to, że chory musi przebywać w miejscu zamieszkania, jednak nie musi ciągle leżeć w łóżku. Jeśli chory jest samotny, ma prawo do zapewnienie sobie koniecznych środków życiowych.

Natomiast w drugim przypadku znaczy to, że chory ma prawo do wykonywania podstawowych czynności bytowych. Zalicza się do nich wizyta u lekarza, wyjście na rehabilitację, do apteki czy do sklepu po niezbędne zakupy spożywcze.

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze wystawiają wyłącznie zwolnienia elektroniczne (e-ZLA). Mimo, że odbywa się to elektronicznie, to w przypadku e-zwolnienia pracownik także jest zobowiązany do poinformowania przełożonego o przyczynie nieobecności w pracy. Niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do zawieszenia wypłaty wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego.

Zdjęcie Co wolno, a czego nie wolno robić na L4? #3