Zdrowie

Czy jakość powietrza wpływa na Twoje samopoczucie?

Patrycja

Dec. 31, 2020, 3:05 p.m.

Czy jakość powietrza wpływa na Twoje samopoczucie?

Zła jakość powietrza i zanieczyszczenia negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Smog wywołuje problemy z oddychaniem, alergie, astmę i zwiększa zapadalność na nowotwory płuc. Dowiedz się, czy jakość powietrza wpływa także na Twoje samopoczucie?

Zdjęcie Czy jakość powietrza wpływa na Twoje samopoczucie? #1

Jak powstaje smog?

Smog powstaje na skutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak związki siarki, azotu, amoniak i metale ciężkie.  To zjawisko atmosferyczne powstaje w wyniku wymieszania się mgły ze spalinami i dymem. Zgodnie ze wskazaniami WHO, jeśli w powietrzu znajduje  się 10 mikrogramów zanieczyszczeń na metr sześcienny (10 μg/m3), możemy mówić o złym stanie powietrza.

Wpływ smogu na zdrowie

Smog jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Zanieczyszczone powietrze bardzo łatwo przedostaje się do płuc i górnych dróg oddechowych, wywołując wiele problemów. Powoduje alergię, astmę, niewydolność oddechową, zwiększa zapadalność na nowotwory płuc. Jest bardzo niebezpieczny dla osób starszych, z chorobami sercowymi, krążenia, układu oddechowego, dzieci i kobiet w ciąży.

Czy jakość powietrza wpływa na Twoje samopoczucie?

Wszyscy wiemy o tym, że smog negatywnie wpływa na zdrowie i powoduje wiele problemów i dolegliwości fizycznych. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że może niekorzystnie wpływać na samopoczucie i powodować psychiczny dyskomfort.

Negatywny wpływ smogu na samopoczucie

Smog negatywnie wpływa na nasz stan psychiczny i pogarsza samopoczucie! Serwis internetowy Dzień Dobry TVN przytacza ciekawe badania naukowe, prowadzone pod kierunkiem Victorii Sass z University of Washington w USA, które wskazują, że zanieczyszczone powietrze ma związek z gorszym samopoczuciem. Skąd takie wnioski?

Zaskakujące wyniki badania

W USA w latach 1999-2011 przeprowadzono długofalowe badanie. Sześć tysięcy uczestników przez wszystkie te lata, co roku wypełniało ankietę odnośnie swojego stanu psychicznego. Pytano w nich o samopoczucie, poziom lęku, stresu i depresji, a zebrane w ten sposób dane porównano ze stanem powietrza, w okolicach zamieszkania badanych osób. Wyniki badania mogą zaskoczyć! Wskazują, że poziom dyskomfortu psychicznego wzrastał wraz z zanieczyszczeniem powietrza.