Placki otrębowe

Placki otrębowe
 http://proste-przepisy.pl/placki-otrebowe/
Andrzej