W tych sytuacjach rowerzysta NIE MOŻE korzystać ze ścieżki rowerowej! Większość osób o tym nie wie

Martyna P.
Prawo
28.05.2024 11:22
W tych sytuacjach rowerzysta NIE MOŻE korzystać ze ścieżki rowerowej! Większość osób o tym nie wie

Niewielu rodziców zdaje sobie sprawę z możliwych konsekwencji niepozornej wycieczki rowerowej z dzieckiem. W niektórych wypadkach kara finansowa może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.

Nawet 5 tys. złotych za jazdę po ścieżce rowerowej

Przepisy mówią, że dziecko do 10. roku życia, które jedzie rowerem pod opieką osoby dorosłej traktowane jest jako pieszy i jest zobowiązane do korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych. Dziecko w wieku do 10. roku życia NIE MOŻE jechać ścieżką rowerową.

Za nieprzestrzeganie przepisów rodzice odpowiadają jak za wykroczenie. Artykuł 24 Kodeksu Wykroczeń przewiduje grzywnę wysokości od 20 do 5 tys. złotych mandatu. Pod uwagę brane są dochody sprawcy oraz warunki rodzinne i osobiste.

Dziecko do 10. roku życia znajdujące się na ścieżce rowerowej może doprowadzić do wadliwych reakcji innych użytkowników.

Dziecko na drodze publicznej

Za dziecko do 7. roku życia pozostawione na drodze bez opieki na drodze publicznej grozi kara grzywny lub kara nagany.

„Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany” - artykuł 89 Kodeksu Wykroczeń.

Czy dziecko może samo jeździć na rowerze?

Dzieci, które przekroczyły siódmy rok życia, mają prawo samodzielnie przemieszczać się pieszo po drogach, poboczach oraz chodnikach. Jeżeli jednak chcą poruszać się rowerem, zgodnie z artykułem 7 Ustawy o kierujących pojazdami, muszą posiadać odpowiedni dokument uprawniający do prowadzenia roweru.

Jazda z dzieckiem po chodniku

Przepisy ruchu drogowego w Polsce dopuszczają możliwość jazdy na rowerze po chodniku, ale tylko w określonych warunkach. Rowerzysta dorosły może przejeżdżać chodnikiem, jeżeli opiekuje się dzieckiem do 10 roku życia jadącym na rowerze lub w przypadku złych warunków drogowych (np. śliskość, brak drogi rowerowej). Rowerzysta musi jednak pamiętać, że prędkość jazdy na chodniku powinna być dostosowana do warunków panujących na chodniku i nie powinna zagrażać bezpieczeństwu pieszych.

Zakaz dzwonienia na pieszych

Warto podkreślić, że jadąc po chodniku z dzieckiem lub bez niego nie mamy prawa dzwonić na pieszych, aby się odsunęli.

Pamiętajmy, że osoba kierująca pojazdem na drodze dla pieszych zobowiązana jest do jazdy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Musi także zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Kluczowe Punkty
  • Dziecko do 10. roku życia NIE MOŻE jechać ścieżką rowerową - takie dziecko jest traktowane jako pieszy i powinno korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych.
  • Rodzice za nieprzestrzeganie przepisów odpowiadają jak za wykroczenie - możliwa grzywna od 20 do 5 tys. złotych.
  • Dziecko do 10. roku życia na ścieżce rowerowej może powodować wadliwe reakcje innych użytkowników.
  • Za dziecko do 7. roku życia pozostawione na drodze publicznej grozi kara grzywny lub kara nagany.
  • Dzieci od 7. roku życia mogą samodzielnie przemieszczać się pieszo, ale do jazdy rowerem potrzebują odpowiedniego dokumentu uprawniającego do prowadzenia roweru.
  • Rowerzysta dorosły może poruszać się po chodniku, opiekując się dzieckiem do 10. roku życia lub w złych warunkach drogowych.
  • Jadąc po chodniku, rowerzysta nie ma prawa dzwonić na pieszych i musi dostosować prędkość do warunków.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną