Nowe obowiązki dla pracodawców! Ta grupa pracowników zyska dodatkową ochronę i przywileje

Martyna P.
Prawo
09.04.2024 10:38
Nowe obowiązki dla pracodawców! Ta grupa pracowników zyska dodatkową ochronę i przywileje

Do uzgodnień trafił projekt nowelizacji kodeksu pracy. Zawarte są w nim kwestie związane z ochroną pracowników przed czynnikami negatywnie wpływającymi na płodność.  

 

 

Pracodawca zadba o płodność pracowników 

Nowe przepisy w polskim kodeksie pracy podyktowane są unijną dyrektywą 2022/431 zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. 

Propozycja nowych regulacji zakłada zapewnienie pracownikom ochrony przed działaniem czynników reprotoksycznych. Badania wykazują, że mogą one negatywnie wpływać na funkcje seksualne oraz płodność zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.  

 

Nowe obowiązki dla pracodawców  

Pracodawcy będą mieli obowiązek zastępowania szkodliwych substancji mniej szkodliwymi odpowiednikami, które zmniejszą ryzyko.  

Ponadto będą oni zobowiązani do rejestrowania wszystkich rodzajów prac, podczas których pracownik ma kontakt ze szkodliwymi substancjami.  

 

W Polsce narażonych jest wielu zatrudnionych 

W Polsce znajduje się wiele przedsiębiorstw, które mają styczność z czynnikami reprotoksycznymi takimi jak tlenek węgla, ołów, rtęć, estry kwasu ftalowego, nitrobenzen, toluen, styren. Stosuje się je między innymi w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, kosmetycznym, budowlanym, samochodowym, czy metalurgicznym.  

Zdjęcie Pracownicy z nowymi, wyjątkowymi przywilejami! Pracodawca zapewni im szczególną ochronę #1

Czynniki reprotoksyczne a płodność 

W środowiskach pracy, gdzie ekspozycja na różnorodne substancje chemiczne jest częsta, zagadnienie czynników reprotoksycznych zyskuje na znaczeniu. Czynniki reprotoksyczne to substancje, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie reprodukcyjne pracowników, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ich obecność w miejscach pracy, w tym w przedsiębiorstwach produkcyjnych, laboratoriach czy w rolnictwie, stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Metale ciężkie

W wielu gałęziach przemysłu, takich jak hutnictwo, górnictwo czy produkcja baterii, pracownicy są narażeni na metale ciężkie, w tym ołów, kadm i rtęć. Badania wskazują, że ekspozycja na te metale może prowadzić do zaburzeń hormonalnych, zmniejszenia liczby i jakości plemników u mężczyzn oraz do problemów z owulacją u kobiet. Na przykład, długotrwałe narażenie na ołów w miejscu pracy zostało powiązane z obniżeniem płodności.

Rozpuszczalniki organiczne

Rozpuszczalniki organiczne, takie jak benzen, toluen czy ksylol, używane są powszechnie w przemyśle chemicznym, lakiernictwie i drukarniach. Ich inhalacja może wpływać na obniżenie jakości spermy i zmniejszać płodność mężczyzn. Badania również sugerują, że kobiety w ciąży narażone na wysokie stężenia rozpuszczalników mają wyższe ryzyko poronień i wad wrodzonych u dzieci.

Pestycydy

W rolnictwie i ogrodnictwie stosowanie pestycydów jest codziennością. Substancje te, choć niezbędne do ochrony upraw, mogą być szkodliwe dla zdrowia reprodukcyjnego. Badania dowodzą, że ekspozycja na pewne pestycydy może prowadzić do obniżenia liczby plemników, zaburzeń endokrynologicznych oraz problemów z płodnością u kobiet.

Dymy i pyły

Dymy i pyły metali występujące w procesach spawalniczych, a także pyły drewna w przemyśle meblarskim, mogą mieć właściwości reprotoksyczne. Pracownicy narażeni na te substancje mogą doświadczać problemów z płodnością, a w przypadku kobiet, ekspozycja na niektóre pyły drewna została powiązana z większym ryzykiem wystąpienia poronień.

 

Kluczowe Punkty
  • Nowelizacja polskiego kodeksu pracy ma na celu ochronę pracowników przed czynnikami negatywnie wpływającymi na płodność.
  • Nowe przepisy są dyktowane przez unijną dyrektywę 2022/431 zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE.
  • Pracodawcy będą mieli obowiązek zastępowania szkodliwych substancji mniej szkodliwymi odpowiednikami
  • Pracodawcy będą zobowiązani do rejestrowania wszystkich rodzajów prac, podczas których pracownik ma kontakt ze szkodliwymi substancjami.
  • W Polsce wiele przedsiębiorstw ma styczność z czynnikami reprotoksycznymi takimi jak tlenek węgla, ołów, rtęć, estry kwasu ftalowego, nitrobenzen, toluen, styren.
  • Czynniki reprotoksyczne, takie jak metale ciężkie, rozpuszczalniki organiczne, pestycydy, dymy i pyły, mogą negatywnie wpływać na zdrowie reprodukcyjne pracowników, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną