Od 1 marca 2024 roku podwyżka dla tej grupy pracowników! Tyle wyniosą ich wynagrodzenia!

Martyna P.
Biznes i finanse
12.02.2024 12:05
Od 1 marca 2024 roku podwyżka  dla tej grupy pracowników! Tyle wyniosą ich wynagrodzenia!

Od 1 marca 2024 roku pewna grupa pracowników otrzyma podwyżki. oto, jak będą prezentowały się kwoty ich wynagrodzeń. 

Od 1 marca wynagrodzenie tych pracowników wzrośnie

Na początku marca 2024 roku wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych ma wzrosnąć. Kwoty te uzależnione są od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia podawanego przez GUS.

Przypomnijmy, że w 2023 roku (w czwartym kwartale) wyniosło ono 7540,36 złotych.

Oto kwoty wynagrodzeń, które będą otrzymywać pracownicy młodociani, którzy odbywają naukę zawodu:

  • 603,23 zł (będzie to wzrost 27,63 złotych) – tyle otrzymają młodociani w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia,

  • 678,63 zł (będzie to wzrost o 31,08 złotych) – tyle otrzymają młodociani w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia,

  • 754,04 zł (będzie to wzrost o 34,54) – tyle otrzymają młodociani w trzecim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia.

W kolejnych latach nauki pensja pracownika młodocianego wyniesie nie mniej niż 8%, 9% i 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Kwoty te będą obowiązywały od 1 marca do 31 maja 2024 roku.

Pensja za przyuczenie do wykonywania danej pracy

Wynagrodzenie otrzymuje także młodociany pracownik, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy. W grudniu wyniesie ono 527,83 zł. Będzie to wzrost o 24,18 złotych).

Zdjęcie Podwyżka od 1 marca dla tej grupy pracowników! Tyle wyniosą ich wynagrodzenia! #1

Pracownicy młodociani w Polsce

Pracownicy młodociani w Polsce to osoby, które ukończyły 16 lat, ale nie przekroczyły jeszcze 18 roku życia i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z polskim prawem, zatrudnienie osób młodocianych jest możliwe pod pewnymi warunkami, a pracodawcy muszą przestrzegać określonych regulacji, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i rozwój. Przede wszystkim, pracownicy młodociani mogą być zatrudniani tylko w celu przygotowania zawodowego, co oznacza, że muszą być uczniami szkół zawodowych lub uczestniczyć w kursach kształcących w określonym zawodzie.

Polskie prawo nakłada również ograniczenia co do rodzaju prac, które mogą wykonywać młodociani, oraz godzin pracy, aby nie zakłócały one ich edukacji. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia młodocianym pracownikom odpowiednich warunków pracy, w tym odpowiedniej ilości czasu na odpoczynek i naukę.

Ponadto, przed zatrudnieniem młodocianego, konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii lekarza medycyny pracy co do braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Kluczowe Punkty
  • Od 1 marca 2024 roku wynagrodzenia pracowników młodocianych wzrosną
  • Kwoty wynagrodzeń są uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia podawanego przez GUS
  • Pracownicy młodociani, czyli osoby, które ukończyły 16 lat, ale nie przekroczyły jeszcze 18 roku życia, będą otrzymywać podwyżki
  • Zgodnie z polskim prawem, zatrudnienie osób młodocianych jest możliwe pod pewnymi warunkami, a pracodawcy muszą przestrzegać określonych regulacji, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i rozwój
  • Przed zatrudnieniem młodocianego, konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii lekarza medycyny pracy co do braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną