23 tysiące złotych na jednego pracownika! Rewolucja w edukacji kadry

Martyna P.
Dofinansowania
09.02.2024 9:46
23 tysiące złotych na jednego pracownika! Rewolucja w edukacji kadry

Nie każdy pracodawca wie, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy oferuje atrakcyjne wsparcie finansowe. Dziś przybliżymy ten temat. Jakie kryteria należy spełnić? Ile pieniędzy można otrzymać?

 

Wsparcie finansowe dla pracodawców 

Urzędy Pracy zarządzają środkami finansowymi Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowania kierowane są do pracodawców, którzy chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników.

 

Ponad 23 tysiące złotych na jednego pracownika

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie, które pokryje koszty kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w wysokości 80 proc. poniesionych wydatków.

100% poniesionych wydatków mogą uzyskać mikroprzedsiębiorcy.

Kwota finansowego wsparcia nie może być wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie na jednego pracownika może wynosić ponad 23 tysiące złotych (Przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku to 7824 złote brutto).  7824 złotych x 3 = 23472 złotych 

 

 

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Pieniądze ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na:

 • Badania psychologiczne i lekarskie,
 • Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
 • Kursy i szkolenia podyplomowe (z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą),
 • Egzaminy, które umożliwiają uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Zdjęcie 23 tysiące złotych na jednego pracownika! Rewolucja w edukacji kadry #1

Kto może otrzymać środki w ramach KFS?

Finansowe wsparcie mogą otrzymać wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają minimum jednego pracownika.

Pracownik ten musi być zatrudniony na podstawie:

 • Umowy o pracę,
 • Powołania,
 • Wyboru,
 • Mianowania,
 • Spółdzielczej umowy o pracę.

Jakie warunki należy spełnić?

 Aby skorzystać z dofinansowania w ramach KFS należy spełnić wymagania, które określone są co najmniej jednym z poniższych priorytetów:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów),
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 

Kluczowe Punkty
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy oferuje wsparcie finansowe dla pracodawców chcących podnosić kwalifikacje swoich pracowników.
 • Dofinansowanie może pokryć do 80% wydatków na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników, a dla mikroprzedsiębiorców nawet 100%.
 • Kwota wsparcia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia, co oznacza możliwość otrzymania ponad 23 tysięcy złotych na jednego pracownika.
 • Środki z funduszu można przeznaczyć na badania psychologiczne i lekarskie, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, kursy i szkolenia podyplomowe, oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności.
 • Finansowe wsparcie mogą otrzymać wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają minimum jednego pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, czy spółdzielczej umowy o pracę.
 • Aby skorzystać z dofinansowania należy spełnić określone priorytety, takie jak wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia, zatrudniających cudzoziemców, czy pracujących w branży motoryzacyjnej.
 • Wniosek o przyznanie środków z funduszu należy złożyć do powiatowego urzędu pracy.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną