Nadchodzą masowe kontrole Polaków! Inspektorzy pojawią się bez zapowiedzi!

Martyna P.
Prawo
29.12.2023 8:55
Nadchodzą masowe kontrole Polaków! Inspektorzy pojawią się bez zapowiedzi!

W 2024 roku do wielu firm niespodziewanie zapukają kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole będą miały charakter masowy. Czego będą dotyczyły?

 

 

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać przepisy nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Główną zmianą jest zlikwidowanie wygasającego charakteru świadczenia.

Dotychczas emerytury pomostowe należały się pracownikom, którzy podjęli prace w szczególnych warunkach (lub o szczególnym charakterze) po 1 stycznia 1999 roku. Nowelizacja przepisów sprawi, że przyszli emeryci pomostowi nie będą zobowiązani do udowadniania wykonywania takiej pracy przed 31 grudnia 1998 roku.

Mowa tutaj o między innymi górnikach, ratownikach medycznych.

 

Zdjęcie Nadchodzą masowe kontrole Polaków! Inspektorzy pojawią się bez zapowiedzi! #1

Niezapowiedziane kontrole pracowników PIP

W związku z tym w 2024 roku pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą odbywać niezapowiedziane wizyty w miejscach pracy. Ich celem będzie kontrola pracowników oraz ich pracodawców. Kontrolerzy będą sprawdzać, czy pracownik kwalifikujący się do „pomostówki” faktycznie wykonuje swoje obowiązki zawodowe w warunkach szczególnych. Pracownicy PIP będą sprawdzać dokumenty i ewidencję. Prowadzone kontrole będą dotyczyły:

  • wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

Kontrole mają na celu zniechęcenie przedsiębiorców do omijania i naruszania przepisów. Kontrolerzy będą sprawdzać, czy pracodawcy przestrzegają przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodajmy, że wcześniej pracownicy PIP musieli zgłosić i zapowiedzieć kontrole. W związku z tym mogło dochodzić do tuszowania nieprawidłowości.

W nadchodzącym roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić 60 tysięcy niezapowiedzianych kontroli.

 

Kontrola pracy zdalnej i uprawnień pracujących rodziców

Pracownicy PIP będą także sprawdzać przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych dotyczących nowych uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, stosunku pracy i pracy zdalnej.

 

Kontrolerzy zajmą się opóźnieniami i zaniżaniem wypłat pracowniczych

Pracownicy PIP będą także weryfikować skargi pracownicze dotyczące opóźnień i zaniżania wypłat pracowniczych, oraz braku wypłaty wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych.

Kluczowe Punkty
  • W 2024 roku kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy będą przeprowadzać masowe kontrole w firmach.
  • Kontrole związane są z nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.
  • Zmiany w ustawie polegają na zlikwidowaniu wygasającego charakteru świadczenia emerytury pomostowej.
  • Kontrolerzy będą sprawdzać, czy pracownik kwalifikujący się do „pomostówki” faktycznie wykonuje swoje obowiązki zawodowe w warunkach szczególnych.
  • Kontrole mają na celu zniechęcenie przedsiębiorców do omijania i naruszania przepisów.
  • W 2024 roku planowanych jest 60 tysięcy niezapowiedzianych kontroli.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną