2024: Nadchodzi nowe prawo pracy! 8 kluczowych zmian, które każdy pracownik musi znać

Justyna
Prawo
14.12.2023 22:16
2024: Nadchodzi nowe prawo pracy! 8 kluczowych zmian, które każdy pracownik musi znać

Nowy rok przyniesie ze sobą wiele zmian dla polskiego rynku pracy. Rząd podjął szereg decyzji mających poprawić warunki zatrudnienia, zwiększyć ochronę pracowników, oraz dostosować przepisy do zmieniającej się rzeczywistości. Poniżej przedstawiamy osiem kluczowych zmian, które zaczną obowiązywać od stycznia 2024 roku.

1. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej

Od stycznia pracownicy z umową o pracę otrzymają znaczną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia. Kwota ta wzrośnie z obecnych 3600 zł brutto do sumy 4242 zł. To także dobra wiadomość dla osób pracujących na umowę zlecenia, których stawka godzinowa podskoczy do 27,70 zł.

Co więcej, już w lipcu 2024 r. planowane są kolejne podwyżki, podnosząc minimalne wynagrodzenie do kwoty 4300 zł, a stawkę godzinową do 28,10 zł.

2. Wyższe świadczenia dla pracowników

Wzrost minimalnego wynagrodzenia ma bezpośredni wpływ na różne świadczenia pracowników. Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego, odszkodowania za mobbing czy naruszenie zasady równego traktowania – wszystkie te kwoty nie mogą być niższe niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia. Ponadto, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych zyska na wartości, podskakując do 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

3. Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń

Podnoszenie minimalnego wynagrodzenia wpływa również na kwoty wolne od potrąceń. Warto zauważyć, że są one ustalane indywidualnie, biorąc pod uwagę różne parametry składkowo-podatkowe dla poszczególnych pracowników. W przybliżeniu, kwoty wolne od potrąceń w pierwszym półroczu 2024 roku wyniosą m.in. 3221,98 zł dla potrąceń niealimentacyjnych.

4. Wynagrodzenie za pracę nadliczbową dla służby cywilnej

Znaczącą zmianą jest również wprowadzenie wynagrodzenia za pracę nadliczbową dla pracowników służby cywilnej. Od stycznia 2024 r. otrzymają oni wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, co stanowi istotną poprawę warunków zatrudnienia w tej grupie zawodowej. Obecnie rekompensata przysługuje wyłącznie w formie czasu wolnego w tym samym wymiarze. 

5. Zmiany w opłatach sądowych

W sprawach z zakresu prawa pracy pracownicy nie będą musieli wnosić opłat od pozwu od stycznia 2024 roku. Pisma, takie jak pozwy czy wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego, będą wolne od opłat. Opłata pojawi się jedynie w przypadku apelacji, gdy wartość przedmiotu sporu przekroczy 50 000 zł.

6. Rozszerzenie prawa do emerytur pomostowych

Przepisy dotyczące emerytur pomostowych ulegną zmianie od stycznia 2024 r. Nowe regulacje umożliwią ubieganie się o świadczenie z tytułu emerytury pomostowej osobom, które pracowały w trudnych warunkach po 1 stycznia 1999 roku.

7. Dostosowanie stanowisk pracy dla użytkowników laptopów

Nowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, wprowadzone 17 listopada 2023 r., zobowiązują pracodawców do dostosowania stanowisk pracy pracowników korzystających z laptopów. Pracodawcy mają czas na ich wdrożenie, który wynosi 6 miesięcy. Zmiany obejmują wyposażenie w stacjonarny monitor ekranowy, podstawę pod ekran, dodatkową klawiaturę i mysz.

8. Dofinansowanie szkieł kontaktowych

Poza dostosowaniem stanowisk pracy, pracownicy uzyskają prawo do dofinansowania szkieł kontaktowych. To korzystne rozwiązanie dla tych, którzy korzystają z tej formy korekty wzroku.

Kluczowe Punkty
  • Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej do 4242 zł i 27,70 zł odpowiednio.
  • Wyższe świadczenia dla pracowników w wyniku podwyżki minimalnego wynagrodzenia.
  • Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń, które są ustalane indywidualnie.
  • Wynagrodzenie za pracę nadliczbową dla służby cywilnej od stycznia 2024 r.
  • Zmiany w opłatach sądowych zwalniające pracowników od opłat od pozwu.
  • Rozszerzenie prawa do emerytur pomostowych dla osób, które pracowały w trudnych warunkach po 1 stycznia 1999 roku.
  • Dostosowanie stanowisk pracy dla użytkowników laptopów przez pracodawców.
  • Dofinansowanie szkieł kontaktowych dla pracowników korzystających z tej formy korekty wzroku.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną