Pieniądze wracają do pracowników - ZUS zmienia interpretację przepisów!

Martyna
Prawo
17.09.2023 20:15
Pieniądze wracają do pracowników - ZUS zmienia interpretację przepisów!

W ostatnim czasie pojawiły się dobre wieści dla wszystkich pracowników zatrudnionych na etatach. Zmiana interpretacji przepisów przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po wyrokach Sądu Najwyższego otwiera drzwi do odzyskania znacznych kwot przez tych, którzy korzystali z umów zlecenia i chorobowego. Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z tej szansy.

Zmiany zatwierdzone przez Sąd Najwyższy

Zmiana podejścia do liczenia wysokości zasiłków chorobowych jest wynikiem wyroków Sądu Najwyższego. Okazuje się, że ZUS wypłacał części Polakom zaniżone zasiłki chorobowe, nie uwzględniając wszystkich oskładkowanych przychodów pracownika przy ustalaniu wysokości świadczenia. Teraz istnieje szansa na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy.

Nowa interpretacja przepisów jest korzystna dla wszystkich zatrudnionych. Według tej zasady, przychody z umowy zlecenia mogą zostać uwzględnione w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, niezależnie od tego, czy umowa zakończyła się, czy jest nadal ważna. Oznacza to, że ZUS uwzględni zarobki z umowy zlecenia przy wyliczaniu zasiłku chorobowego.

Skutki zmian

Opisana sytuacja dotyczy wielu pracowników, a kwoty, które mogą odzyskać, są zróżnicowane, ale wahać się mogą od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy. Jednak ZUS podkreśla, że nowe zasady obowiązują od teraz i nie będzie automatycznie przeliczać już wypłaconych zasiłków chorobowych.

Aby ubiegać się o odzyskanie nadpłaconych świadczeń, trzeba złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków chorobowych, uwzględniając przychody z umowy zlecenia. Wszyscy ubezpieczeni, których to dotyczy, mają na to trzy lata, a ta zasada obowiązuje również płatników składek, którzy samodzielnie wypłacają zasiłki swoim ubezpieczonym.

Z raportu wynika, że w naszym kraju:

"Przeciętna długość zwolnienia to 10,31 dnia. Skumulowana (od początku roku) przeciętna długość absencji chorobowej wyniosła 16,19 dnia (15,92 dnia dla mężczyzn i 16,41 dnia dla kobiet). W analogicznym okresie 2022 r. wielkości te kształtowały się odpowiednio: 17,44 dnia, 16,74 dnia oraz 18 dnia. " - prawo.pl

Zmiana interpretacji przepisów przez ZUS otwiera nową możliwość dla pracowników zatrudnionych na etatach, którzy korzystali z umów zlecenia i chorobowego. Teraz mają szansę na odzyskanie nadpłaconych świadczeń, ale aby to zrobić, muszą złożyć odpowiedni wniosek. To ważna informacja, która może pomóc wielu osobom w odzyskaniu swoich pieniędzy. Jednak warto być świadomym terminów i przepisów, które regulują tę kwestię.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną