Ogromne zmiany dla pracowników! Nadchodzą wyższe zasiłki chorobowe ZUS!

Martyna
Prawo
07.09.2023 18:51
Ogromne zmiany dla pracowników! Nadchodzą wyższe zasiłki chorobowe ZUS!

Pracownicy na etatach, którzy prowadzili własne firmy na zlecenia i znajdowali się na zwolnieniach lekarskich, mogą odzyskać znaczące sumy pieniędzy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Według informacji zamieszczonych w "Dzienniku Gazecie Prawnej", ZUS dokonał zmiany w interpretacji przepisów, co otwiera drogę do uzyskania dopłaty do zasiłku chorobowego. 

Zasiłek chorobowy 

Dotychczasowa praktyka ZUS była taka, że pracownicy na etatach, którzy jednocześnie wykonywali umowy zlecenia u swoich pracodawców, nie mieli uwzględnianych zarobków z tych zleceń przy wyliczaniu zasiłku chorobowego, jeśli umowa na zlecenie została zakończona przed rozpoczęciem zwolnienia lekarskiego lub w jego trakcie. 

Od sierpnia jednak ZUS zmienił swoje podejście i teraz przychody z umów zlecenia są brane pod uwagę przy wyliczaniu zasiłku chorobowego. To zdecydowanie korzystna zmiana dla pracowników. Według obowiązujących przepisów prawnych:

"Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy." - Art. 36

Zmiana interpretacji przepisów przez ZUS oznacza, że pracownicy, którzy znaleźli się w opisanej sytuacji, mają prawo do wyższych zasiłków chorobowych, nie tylko w przyszłości, ale także za okresy przeszłe, które nie uległy przedawnieniu. Jak podkreśla Andrzej Radzisław, radca prawny w kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy, pracownicy mogą ubiegać się o wyrównanie zaległych świadczeń w ciągu ostatnich trzech lat. 

Ile osób dostanie wyrównanie?

Nie jest jeszcze znana dokładna liczba osób, które mogą skorzystać z tej nowej możliwości, ale "Dziennik Gazeta Prawna" szacuje, że może to dotyczyć nawet kilkuset tysięcy pracowników. Kwoty, o które mogą ubiegać się pracownicy, zależą od ich zarobków, oscylując od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych. 

To istotna zmiana w podejściu ZUS, która może przynieść wielu pracownikom oczekiwane wsparcie finansowe i pomóc w rekompensacie utraconych świadczeń z przeszłości. Dlatego warto zainteresować się tą nową możliwością i złożyć odpowiedni wniosek do ZUS, aby odzyskać swoje zasłużone środki. 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną