Rodzicu! Wykorzystaj 2 dni płatnego urlopu - jeśli tego nie zrobisz to WOLNE PRZEPADNIE!

Martyna P.
Prawo
29.08.2023 9:46
Rodzicu! Wykorzystaj 2 dni płatnego urlopu - jeśli tego nie zrobisz to WOLNE PRZEPADNIE!

Rodzice dzieci do 14-tego roku życia mogą skorzystać z dodatkowego, płatnego wolnego. Dziś przedstawimy szczegóły.

 

2 dni płatnego urlopu na opiekę nad dzieckiem

Kodeks Pracy daje możliwość skorzystania z PŁATNEGO urlopu na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat. Urlop taki można wykorzystać w dowolnym momencie roku.

Jego wymiar to 2 dni lub 16 godzin.

Z urlopu mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Można z niego skorzystać w wielu przypadkach – nie muszą być to względy medyczne. Nie ma konieczności podawania okoliczności wymagających dnia wolnego.

Urlop przyznawany jest niezależnie od stażu pracy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy.

Art. 188 Kodeksu pracy

„Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”

 

Zdjęcie Rodzicu! Wykorzystaj 2 dni płatnego urlopu - jeśli tego nie zrobisz to WOLNE PRZEPADNIE! #1

Konieczne jest złożenie wniosku

Aby skorzystać z dni wolnych konieczne jest złożenie wniosku do pracodawcy. Może mieć on formę papierową lub elektroniczną.

We wniosku musi znaleźć się informacja w jakiej formie chcemy wykorzystać urlop – pełne dni wolne, czy określona liczba godzin.

W dokumencie należy oznaczyć termin wolnego.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w dzień poprzedzający planowany dzień wolny.

Ważną informacją jest to, że dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem NIE WPŁYWAJĄ na limit pięciodniowego urlopu opiekuńczego.

 

Mam trójkę dzieci - ile dni wolnego mi przysługuje?

Dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem przyznawane są niezależnie od liczby posiadanych dzieci. Trójka dzieci nie uprawnia do otrzymania 6 dni wolnych.

Czy pracodawca może odmówić?

Pracodawca nie może odmówić przyznania wolnego.

Może jednak przesunąć jego termin z przyczyn organizacyjnych.

Czy dni wolne przechodzą na następny rok?

Niewykorzystane dwa dni wolnego NIE PRZECHODZĄ  na następny rok- przepadają.

Nie można także w razie niewykorzystania w danym roku tego zwolnienia żądać od pracodawcy ekwiwalentu.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną