Nowy obowiązek pracodawców: Jawność wynagrodzeń!

Martyna

Prawo

16.11.2022 9:05

Nowy obowiązek pracodawców: Jawność wynagrodzeń!

Od marca zeszłego roku toczą się rozmowy i prace nad unijną dyrektywą dotyczącą jawności płac. Komisja Europejska stworzyła już projekt, który został poparty przez Parlament Europejki. W związku z tym prawdopodobnie zostanie wprowadzony obowiązek wprowadzenia jawności wynagrodzeń. Co to oznacza w praktyce?

 

Dla większości osób ogłoszenia zawierające informacje o wysokości wynagrodzeni są bardziej atrakcyjne. W Polsce w wielu firmach jest to jednak temat tabu. Pracodawcy nie chętnie zdradzają na etapie rekrutacji widełki płacowe.

Dodajmy, że obecnie pracodawca nie musi podawać średniej wysokości wynagrodzenia osób pracujących na danym stanowisku na wniosek innych pracowników.

Warto wspomnieć, że pracodawca nie ma prawa ujawniania wysokości wynagrodzenia bez zgody pracownika. Dane te podlegają pod ochronę prawną.

Wkrótce za sprawą unijnej dyrektywy może się to zmienić…

Zdjęcie Nadchodzą nowe przepisy: Jawność wynagrodzeń! #1

 

Nowy obowiązek pracodawców: Jawność płac

Szczegóły w tej sprawie przybliżył portal Forsal.pl

Komisja Europejska pracuje nad dyrektywą ws. równości i przejrzystości wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej.

Celem tych przepisów ma być wyrównanie wysokości wynagrodzeń osób pracujących na tych samych/podobnych stanowiskach.

Przepisy mają zredukować zjawisko faworyzowania.

Unijna dyrektywa zakłada także wyrównanie różnić płacowych między kobietami a mężczyznami.

Wprowadzenie jawności wynagrodzeń ma wpłynąć na wyrównanie dysproporcji płacowych między konkurencyjnymi firmami.

Po wejściu w życie przepisów pracodawcy będą mieli obowiązek podawania do wiadomości publicznej wysokości wynagrodzenia lub widełek na etapie rekrutacji (w ogłoszeniu lub przed rozmową kwalifikacyjną).

Po zatwierdzeniu przepisów pracownicy zyskają możliwość wnioskowania o ujawnienie informacji na temat średniego poziomu wynagrodzenia w odniesieniu do pracowników wykonujących taką samą pracę.

Dodajmy, że pracodawca będzie musiał udowodnić, że stosowane przez niego kryteria płacowe są w pełni obiektywne.

Warto podkreślić, że podane przez pracodawcę informacje będą musiały uwzględniać podział ze względu na płeć.

Nowym obowiązkiem pracodawców będzie także publikowanie cyklicznych sprawozdań. Po wejściu w życie unijnych przepisów będą zobowiązani do cyklicznego publikowania informacji dotyczących różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć w odniesieniu do poszczególnych kategorii pracowników.

Unijna dyrektywa zakłada także zakaz stosowani klauzul o poufności wynagrodzenia.