Wyniki Narodowego Testu Zdrowia Polaków: Nie jest dobrze i to nie koniec złych wiadomości!

Patrycja

Zdrowie

04.06.2022 19:32

Wyniki Narodowego Testu Zdrowia Polaków: Nie jest dobrze i to nie koniec złych wiadomości!

Wyniki Narodowego Testu Zdrowia nie są optymistyczne! Wskazują, że Polacy poważnie zaniedbali swoje zdrowie. Najgorzej od trzech lat oceniają stan swojego fizycznego i psychicznego zdrowia, a co druga osoba uskarża się na długotrwałe problemy zdrowotne.

Zdjęcie Polacy zaniedbali swoje zdrowie! Tak wynika z Narodowego Testu Zdrowia #1

Narodowy Test Zdrowia Polaków- wyniki nie są optymistyczne

Narodowy Test Zdrowia Polaków to największe badania zdrowia w polskim Internecie, prowadzone przez serwis Medonet od 2020 roku. Opublikowane wyniki wskazują, że poprzedni rok nie odbił się korzystnie na zdrowiu dorosłych Polaków.

Polacy zaniedbali swoje zdrowie!

Indeks Zdrowia, czyli stworzony na potrzeby badania współczynnik, który pokazuje w skali od 0 do 100%, w jakim stopniu odpowiedzi badanych, pokrywają się z zaleceniami ekspertów, wynosi 59%. Co to oznacza? Otóż, Polacy słabiej dbają o swoje zdrowie, szczególnie w porównaniu do czasu sprzed pandemii (61,9%).

Polacy poważnie zaniedbali swoje zdrowie: co druga osoba uskarża się na długotrwałe problemy zdrowotne, coraz częściej chorują przewlekle. Na dodatek coraz częściej sięgają po używki, coraz rzadziej uprawiają aktywność fizyczną i coraz gorzej oceniają, to jak się czują…

Polacy coraz gorzej oceniają stan swojego zdrowia

Zaledwie 56% mężczyzn i 49% kobiet ocenia swój stan zdrowia fizycznego jako bardzo dobry i dobry. Pozostali uważają, że ich fizyczny i psychiczny stan zdrowia nie jest najlepszy. Co druga osoba uskarża się na długotrwałe problemy zdrowotne. Alarmująco wygląda psychiczny i fizyczny stan zdrowia młodych dorosłych.

Najgorzej jest wśród młodych dorosłych

Wyniki są niepokojące, szczególnie jeśli chodzi o młodych dorosłych, czyli osoby w wieku 18-24 lat. To oni najgorzej oceniają stan swojego zdrowia fizycznego (13% z nich uważa, że jest on zły lub bardzo zły) oraz psychicznego (aż 29% z nich uważa, że jest on zły lub bardzo zły).

Zdjęcie Polacy zaniedbali swoje zdrowie! Tak wynika z Narodowego Testu Zdrowia #2

To nie koniec złych wiadomości!

Nawyki żywieniowe

Chociaż przez pandemię nawyki żywieniowe Polaków uległy zmianie na lepsze, to badanie pokazuje, że było to chwilowe. Polacy coraz częściej sięgają po fast foody i słodkie napoje, a warzywa i owoce jada tylko co trzecia osoba.

Używki

Wzrósł odsetek nałogowych palaczy (30%), Polacy coraz częściej sięgają też po inne używki, jak dopalacze.

Aktywność fizyczna

Co więcej, 53% Polaków nie uprawia żadnego sportu, a 12% ogóle nie wychodzi z domu lub nie spaceruje z powodów innych niż zdrowotne.

Choroby przewlekłe

Polacy coraz częściej cierpią na choroby przewlekłe. Wyniki badania wskazują, że już co trzeci Polak ma zdiagnozowane nadciśnienie tętnicze, co piąty cierpi alergię lub astmę, co szósty na depresję, a co jedenasta osoba na cukrzycę.