Leczenie niepłodności usunięte z Narodowego Programu Zdrowia

Patrycja
Zdrowie
09.02.2021 12:29
Leczenie niepłodności usunięte z Narodowego Programu Zdrowia

Leczenie niepłodności zostało usunięte z listy celów Narodowego Programu Zdrowia na najbliższe 5 lat! To tragiczna wiadomość dla wielu par starających się o dziecko!

Zdjęcie Leczenie niepłodności usunięte z Narodowego Programu Zdrowia #1

Problem niepłodności w Polsce

Statystyki pokazują, że z problemem niepłodności może borykać się nawet 1,5 miliona par w Polsce, co stanowi ok 15-20 % par w wieku rozrodczym! Skala problemu w ostatnich latach się zwiększa, a liczba par bezskutecznie starających się o dziecko wciąż rośnie.

Na dodatek leczenie niepłodności zostało usunięte z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Leczenie niepłodności usunięte z Narodowego Programu Zdrowia

„Poprawa zdrowia prokreacyjnego” została usunięta z listy celów Narodowego Programu Zdrowia na najbliższe 5 lat. Oznacza to, że pary bezskutecznie starające się o dziecko, zostały pozbawione rządowej pomocy. Przypomnijmy, że w latach 2015-2020, „Poprawa zdrowia prokreacyjnego” była jednym z celów Narodowego Programu Zdrowia.

Zdjęcie Leczenie niepłodności usunięte z Narodowego Programu Zdrowia #2

Cele Narodowego programu zdrowia 2021-2025

Główne cele Narodowego Programu Zdrowia to ogólna poprawa jakości życia Polaków, zwiększenie ilości lat przeżytych w zdrowiu, zmniejszenie nierówności w zdrowiu mężczyzn i kobiet. W najnowszym rozporządzeniu na lata 2021-2025 znalazły następujące punkty:

  • profilaktyka nadwagi i otyłości;
  • profilaktyka uzależnień;
  • promocja zdrowia psychicznego;
  • zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne;
  • zdrowe i aktywne starzenie się.

Zdjęcie Leczenie niepłodności usunięte z Narodowego Programu Zdrowia #3

Niepokojące zmiany w Narodowym Programie Zdrowia

Oznacza to, że z rozporządzania został usunięty punkt dotyczący poprawy zdrowia prokreacyjnego. Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem medyków w Polsce. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, uważają że punkt ten powinien zostać przywrócony do celów Narodowego Programu Zdrowia na najbliższe 5 lat.

Zdjęcie Leczenie niepłodności usunięte z Narodowego Programu Zdrowia #4

Kontrowersje wokół decyzji

Eksperci uważają, że decyzja ta będzie miała katastrofalne skutki. Pary starające się o dziecko zostaną pozbawione pomocy. Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie refundował już badań nad leczeniem niepłodności.

Zniknie także edukacja w zakresie zdrowia prokreacyjnego, realizacja badań, szkoleń, kampanii społecznych na ten temat. Usunięcie „Poprawy zdrowia prokreacyjnego'' z celów Narodowego Programu Zdrowia oznacza, że na ten cel nie będą przeznaczane dodatkowe środki.

Decyzja ta wydaje się szczególnie niezrozumiała w obecnej sytuacji w Polsce. Ochrona zdrowia prokreacyjnego powinna być szczególnie ważna, w związku ze złą sytuacją demograficzną i starzeniem się polskiego społeczeństwa.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną