Lifestyle

Kodeks pracy – jakie zmiany miały wejść w życie w 2019 roku?

Agnieszka

Nov. 4, 2018, 11:02 a.m.

Kodeks pracy – jakie zmiany miały wejść w życie w 2019 roku?

Obecny Rząd postanowił znowelizować kodeks pracy. Wiele punktów jednak spotkało się z ogromną krytyką. Na skutek tego, zmiany w kodeksie pracy odroczono do następnej kadencji. Jednak już w listopadzie wejdą w życie niektóre przepisy z 2015 roku

Co miało zmienić się w kodeksie pracy?

Zdjęcie Kodeks pracy – jakie zmiany miały wejść w życie w 2019 roku? #1

Przepadanie urlopu

Nowelizacja kodeksu pracy na 2019 rok zakładała przepadanie urlopu. Pracownik byłby zobligowany do wykorzystania całego urlopu w danym roku, a gdyby tego nie zrobił, urlop by przepadał. Jedyną możliwością wykorzystania zaległego urlopu byłoby wykorzystanie wolnych dni w I kwartale nowego roku kalendarzowego.

Decyzja pracodawcy

Urlop przepadłby nawet w sytuacji, kiedy to pracodawca odmówiłby udzielenia urlopu. W takiej sytuacji pracownikowi należałaby się finansowa rekompensata. Dodatkowo, zniesieniu uległby urlopy na żądanie.

Nadgodziny

Początkowo projekt zakładał, że wynagrodzenie za wypracowane nadgodziny będą wpłacane na jeden rachunek, a następnie wypłacane w różnej formie – np. w formie urlopu, w formie pieniężnej, lub w formie skrócenia czasu pracy. Ten pomysł, podobnie jak powyższe, dotyczące urlopu, został jednak odroczony.

Ważna zmiana, która wejdzie w życie z końcem listopada

Pracownicy, którzy zatrudnieni są na umowę czasową od co najmniej 22 lutego 2016 roku, otrzymają umowę na stałe.