Aż 5 dni urlopu na dziecko! Rada do Spraw Społecznych proponuje wsparcie dla TYCH rodziców!

Martyna P.
Prawo
09.05.2024 8:58
Aż 5 dni urlopu na dziecko! Rada do Spraw Społecznych proponuje wsparcie dla TYCH rodziców!

Na biurku prezydenta Andrzeja Dudy znalazły się propozycje nowych przepisów dotyczących polityki społecznej. Nowe regulacje mają być przychylne między innymi dla rodziców.

Więcej urlopu dla rodziców

Rada do Spraw Społecznych proponuje, aby opiekę na dziecko wydłużyć z 2 do 5 dni. Autorzy pomysłu uważają, że przywilej ten pozwoliłby w trybie awaryjnym na pójście z dzieckiem do przychodni. Zwracają uwagę, że uprawnienie do dni wolnych powinno być rozszerzone z uwagi na różną liczbę dzieci w rodzinach.

Przedstawiciele Rady proponują aby:

  • na jedno lub dwoje dzieci przysługiwałyby 2 dni urlopu,

  • na troje dzieci przysługiwałyby trzy dni urlopu,

  • rodziny z większą liczbą dzieci mogłyby liczyć na 4 lub 5 dni urlopu.

Pozytywne zmiany w egzekucji komorniczej

Rada do spraw Społecznych proponuje także zmiany w zakresie egzekucji komorniczej. Przedstawiciele uważają, że przepisy powinny uwzględniać fakt utrzymywania dzieci oraz niepracującej żony. Podkreślają oni, że obecnie nie jest brane pod uwagę, czy dana osoba korzysta z kwoty wolnej sama.

Zdjęcie Aż 5 dni urlopu na dziecko! Rada do Spraw Społecznych proponuje wsparcie dla TYCH rodziców! #1

Terapia medyczna dla pełnoletnich

Rada do Spraw Społecznych proponuje także, aby dzieci chore na konkretne choroby po ukończeniu 18. roku życia nie musiały przerywać procesu leczenia i rozpoczynać go w innej placówce, w innych warunkach. Dążą oni, aby była możliwość złożenia wniosku do lekarza prowadzącego o przedłużenie terapii w dotychczasowej formie do 21. roku życia.

Dzieci w domu i przestrzeni publicznej

Radni chcą także wprowadzić więcej spójności do przepisów dotyczących poruszania się dzieci w przestrzeni publicznej oraz pozostawiania ich w domu pod czyjąś opieką. Uważają, że w obecnych przepisach jest dużo sprzeczności. 

Kluczowe Punkty
  • Propozycje nowych przepisów na biurku prezydenta Andrzeja Dudy dotyczą polityki społecznej i są przychylne dla rodziców.
  • Wyłużenie urlopu opiekuńczego dla rodziców z 2 do 5 dni w zależności od liczby dzieci.
  • Zmiany w egzekucji komorniczej mają uwzględniać obciążenia finansowe związane z utrzymaniem dzieci i niepracującej żony.
  • Propozycja przedłużenia terapii medycznej dla dzieci po 18. roku życia do 21. roku życia.
  • Inicjatywa wprowadzenia większej spójności w przepisach dotyczących dzieci w przestrzeni publicznej i domu.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną