Masz dziecko do 14 lat? Należą Ci się dodatkowe przywileje w pracy! W tych przypadkach pracodawca nie może Ci odmówić!

Martyna P.
Biznes i finanse
08.04.2024 9:28
Masz dziecko do 14 lat? Należą Ci się dodatkowe przywileje w pracy! W tych przypadkach pracodawca nie może Ci odmówić!

Nie każdy rodzic zdaje sobie sprawę z przysługujących mu przywilejów. W niektórych przypadkach można skorzystać ze zwolnienia od pracy i otrzymywać za to wynagrodzenie. Przedstawiamy szczegóły.

PŁATNE zwolnienie od pracy

Pracownikom przysługuje prawo do PŁATNEGO zwolnienia od pracy na czas opieki nad zdrowym dzieckiem do ukończenia przez niego 14 roku życia.

Za zwolnienie takie przysługuje prawo do WYNAGRODZENIA.

Rodzice zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od stażu pracy, rodzaju umowy oraz wymiaru czasu pracy, mają prawo do 2-dniowej opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat.

Art. 188 Kodeksu pracy (KP) reguluje możliwość udzielenia zwolnienia od pracy udzielanego rodzicom potocznie zwane jest ono opieką z tytułu wychowania dziecka. Zwolnienie to przysługuje na opiekę nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia.

Ten rodzaj zwolnienia od pracy nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.

2 dni lub 16 godzin

Zwolnienie może mieć wymiar:

 • 2 dni lub

 • 16 godzin.

Wybrany przez siebie wymiar zwolnienia należy zgłosić w pierwszym składanym w danym roku wniosku o wolne na opiekę.

Zdjęcie Masz dziecko do 14 lat? Należą Ci się dodatkowe przywileje w pracy! W tych przypadkach pracodawca nie może Ci odmówić! #1

Jak ustalić wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy?

Przy obliczaniu wynagrodzenia za czas zwolnienie obowiązują zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

WAŻNE: Składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej uwzględnia się wyłącznie z miesiąca, w którym przypadał okres nieobecności w pracy.

Oto czynności, jakie powinien wykonać pracodawca:

 1. Uwzględnienie stałej stawki miesięcznej wynagrodzenia w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania zwolnienie od pracy.

 2. Zsumowanie zmiennych składników wynagrodzenia z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie.

 3. Ustalenie liczby godzin faktycznie przepracowanych,

 4. Podzielenie zmiennych składników wynagrodzenia przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych. Pomnożenie przez liczbę zwolnienia od pracy.

 5. Obliczenie wynagrodzenia za pracę za miesiąc, w którym pracownik korzystał ze zwolnienia od pracy.

Oto przykład:

Załóżmy, że pracownik zatrudniony na 3/4 etatu skorzystał 15 kwietnia 2024 roku z 6 godzin zwolnienia od pracy na opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14 lat. To była jedyna absencja pracownika w kwietniu. Na wynagrodzenie pracownika składa się:

 • stałe wynagrodzenie określone miesięczną stawką w kwocie 3000,00 zł,

 • stały dodatek za wysługę lat w wysokości 500,00 zł,

 • zmienna premia regulaminowa, która w kwietniu wyniosła 600,00 zł.

Na podstawie tych danych obliczymy wynagrodzenie pracownika za kwiecień 2024 roku.

Krok 1: Uwzględnienie stałej stawki miesięcznej wynagrodzenia

Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie w wysokości 3000,00 zł + 500,00 zł = 3500,00 zł

Krok 2: Ustalenie zmiennych składników wynagrodzenia

600,00 zł zmiennej premii regulaminowej

Krok 3: Ustalenie liczby godzin faktycznie przepracowanych w kwietniu

Pracując na 3/4 etatu, pracownik miał ustalone 126 godzin zgodnie z harmonogramem (pełny etat to zwykle 168 godzin, więc 3/4 etatu to 126 godzin) – 6 godzin opieki nad dzieckiem = 120 godzin

Krok 4: Podzielenie zmiennych składników wynagrodzenia przez liczbę przepracowanych godzin i pomnożenie przez liczbę godzin zwolnienia od pracy

600,00 zł : 120 godzin = 5,00 zł na godzinę

5,00 zł x 6 godz. = 30,00 zł

Krok 5: Obliczenie wynagrodzenia za kwiecień

3500,00 zł (stałe wynagrodzenie) + 600,00 zł (zmienna premia) + 30,00 zł (wynagrodzenie za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem) = 4130,00 zł

Łączne wynagrodzenie za kwiecień wyniesie 4130,00 zł.

Czy pracodawca może odrzucić wniosek?

Ostateczna decyzja o wydaniu zgody na wolne na opiekę nad dzieckiem leży po stronie pracodawcy. Pracodawca nie może odrzucić wniosku bez ważnych i obiektywnych powodów.

Kluczowe Punkty
 • Pracownicy mają prawo do płatnego zwolnienia od pracy na czas opieki nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia.
 • Prawo do takiego zwolnienia przysługuje na podstawie umowy o pracę, niezależnie od stażu pracy, rodzaju umowy i wymiaru czasu pracy.
 • Zwolnienie od pracy nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Zwolnienie może mieć wymiar 2 dni lub 16 godzin. Wybrany wymiar zwolnienia należy zgłosić w pierwszym składanym w danym roku wniosku o wolne na opiekę.
 • Przy obliczaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia obowiązują zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
 • Ostateczna decyzja o wydaniu zgody na wolne na opiekę nad dzieckiem leży po stronie pracodawcy. Pracodawca nie może odrzucić wniosku bez ważnych i obiektywnych powodów.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną