Legitymacja przedszkolna tylko dla wybranych dzieci! Kontrowersyjne przepisy wywołują oburzenie wśród rodziców!

Martyna P.
Prawo
29.03.2024 10:11
Legitymacja przedszkolna tylko dla wybranych dzieci! Kontrowersyjne przepisy wywołują oburzenie wśród rodziców! źródło okładki: https://www.zpp.pl/storage/library/2023-04/a1940c5e07977e3be1f10120eb278385.pdf

Legitymacje szkolne wydawane są wszystkim uczniom. Inaczej jest w przypadku legitymacji przedszkolnych. Przepisy z tym związane wzbudzają wiele kontrowersji.

 

Legitymacje przedszkolne nie dla wszystkich dzieci 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków przewiduje wydawanie legitymacji przedszkolnych. Dokumenty te wydawane są jednak wyłącznie dzieciom niepełnosprawnym.

Nawet jeśli przedszkole wydaje legitymacje wszystkim dzieciom w przedszkolu, to nie potwierdzają one jakiegokolwiek uprawnienia czy wieku i pozwalają na ustalenie tożsamości.

 

Zaświadczenie zamiast legitymacji

Niektóre przedszkola na prośbę rodziców wystawiają zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do przedszkola na przykład na potrzeby podróży.

 

 

Rodzice mają poczucie niesprawiedliwości

Kwestia wystawiania legitymacji tylko dzieciom niepełnosprawnym wzbudza wśród rodziców wiele zastrzeżeń. Uważają oni, że każde dziecko powinno mieć wydawaną legitymację przedszkolną, aby korzystać z prawa do różnych ulg. Apelują oni o rozpoczęcie dialogu w tej kwestii między władzami, placówkami przedszkolnymi oraz rodzicami. Twierdzą, że kwestia ta powinna zostać uregulowana prawnie. Rodzice podkreślają potrzebę przemyślenia i ewentualnego rozszerzenia regulacji dotyczących wydawania legitymacji przedszkolnych, aby uwzględnić wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli, nie tylko te niepełnosprawne.

Zdjęcie Legitymacja przedszkolna tylko dla wybranych dzieci! Kontrowersyjne przepisy wywołują oburzenie wśród rodziców! #1
źródło: https://www.zpp.pl/storage/library/2023-04/a1940c5e07977e3be1f10120eb278385.pdf

Kilka słów o legitymacjach szkolnych

Legitymacje szkolne mają formę:

 • tradycyjną, 
 • e-legitymacji, 
 • mLegitymacji.

Są dostępne dla wszystkich uczniów szkół. mLegitymacje można wydać tylko na wniosek jako dodatek do legitymacji tradycyjnej lub e-legitymacji.

Okres ważności wszystkich rodzajów legitymacji jest aktualizowany co roku szkolny, a w przypadku utraty możliwe jest wydanie duplikatu.

Przepisy przewidują również tryb unieważnienia mLegitymacji w trakcie roku szkolnego oraz procedury wydawania nowych legitymacji w przypadku zmiany danych osobowych ucznia.

W legitymacjach nie dokonuje się skreśleń ani poprawek; w przypadku błędów lub omyłek legitymacje są wymieniane.

 

Do czego uprawnia legitymacja szkolna/przedszkolna?

 1. Zniżki na przejazdy komunikacją miejską i międzymiastową: Wiele systemów transportu publicznego oferuje znaczące zniżki dla uczniów i przedszkolaków. Często dotyczy to autobusów, tramwajów, metra oraz pociągów.
 1. Ulgowe wejściówki do muzeów, teatrów, kin i innych instytucji kulturalnych: Posiadacze legitymacji szkolnej/przedszkolnej mogą korzystać ze zniżek lub nawet darmowych wejść do różnych miejsc kultury.
 1. Zniżki w niektórych sklepach i punktach usługowych: Księgarnie, sklepy z artykułami szkolnymi, a czasem także sklepy odzieżowe lub restauracje oferują zniżki dla uczniów i przedszkolaków na okazanie legitymacji.
 1. Dostęp do bibliotek i centrów edukacyjnych: W niektórych miejscach legitymacja szkolna może być wymagana do wypożyczenia materiałów lub korzystania z zasobów edukacyjnych.
 1. Ulgowe lub bezpłatne uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjnych i sportowych: To może obejmować warsztaty, zajęcia pozalekcyjne, turnieje sportowe i inne wydarzenia organizowane zarówno przez szkoły, jak i inne instytucje.
 1. Ubezpieczenie: W niektórych systemach edukacyjnych legitymacja może być powiązana z ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.
 1. Legitymacja jako dowód tożsamości: W wielu przypadkach legitymacja szkolna lub przedszkolna może służyć jako oficjalny dokument tożsamości dziecka, szczególnie w kontaktach z instytucjami lub w sytuacjach, gdzie wymagane jest potwierdzenie wieku.
 1. Uprawnienia do zniżek lub ulg podatkowych dla rodziców: W niektórych krajach rodzice mogą być uprawnieni do odliczeń podatkowych lub innych ulg związanych z edukacją dzieci, do których niezbędne jest posiadanie przez dziecko ważnej legitymacji szkolnej/przedszkolnej.

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną