Myślisz, że jako pieszy zawsze masz rację? Sprawdź, kiedy to przechodzień może zapłacić za naprawę samochodu!

Justyna
Prawo
28.03.2024 19:52
Myślisz, że jako pieszy zawsze masz rację? Sprawdź, kiedy to przechodzień może zapłacić za naprawę samochodu!

Ulica to przestrzeń, gdzie każdego dnia spotykają się różne prawa i oczekiwania. Powszechnie przyjmuje się, że przechodzień na przejściu dla pieszych jest zawsze bezpieczny i chroniony. Ale czy na pewno zawsze tak jest? Kiedy to nie kierowca, a pieszy musi sięgnąć do portfela po spowodowaniu wypadku?

Pieszy nie zawsze bezkarny

Polskie sądy miały już wielokrotnie okazję decydować w sprawach wypadków z udziałem pieszych. Orzeczenia są jednoznaczne - nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drodze przez pieszego może go kosztować dużo więcej niż tylko zdrowie. Przepisy drogowe są jasne - przede wszystkim pieszy nie może wtargnąć na jezdnię tuż przed nadjeżdżającym pojazdem, nawet na wyznaczonym przejściu. Sąd Najwyższy podkreśla:

„Nieuprawniona jest teza, że z samego przeznaczenia przejścia dla pieszych wynika, iż nie można mówić o wtargnięciu na to przejście. Wynika to z wyraźnego uregulowania zawartego w art. 13 ust. 1 i art. 14 pkt 1 lit a ustawy Prawo o ruchu drogowym, które nie tylko obligują pieszego do zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię, ale wręcz zabraniają mu wchodzenia na przejście bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem”.

Pierwszeństwo pieszych pod lupą

Sytuacja, w której pieszy musi pokryć koszty naprawy pojazdu, wydaje się abstrakcją. Jednakże, zdarza się ona wtedy, gdy bezpośrednią przyczyną wypadku jest jego nieodpowiedzialne zachowanie. Wbiegnięcie na drogę, ignorowanie nadjeżdżających pojazdów, czy wejście na pasy bez upewnienia się o bezpieczeństwie, to sytuacje, w których pieszy może zostać obarczony kosztami naprawy.

Powyższe zachowania są nie tylko niebezpieczne, ale również w wielu przypadkach realnie skutkują odpowiedzialnością materialną za spowodowanie szkody. Pamiętajmy zatem, że chwila nieuwagi lub przecenienie swoich praw na pasach może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji finansowych.

Wyzwanie dla kierowcy

Choć zasada winy obciąża pieszego, kierowcy nie mają łatwej sytuacji. Muszą bowiem udowodnić, że to nie oni, a pieszy jest winny wypadku. W dobie wszechobecnych kamer samochodowych oraz monitoringu miejskiego, zdobycie takich dowodów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Oznacza to, że odpowiednie zabezpieczenie dowodowe może odwrócić losy sprawy.

Zachowaj ostrożność!

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze to wspólna odpowiedzialność. Ostatnie analizy i badania pokazują, że pomimo istniejących przepisów i zaostrzenia kar, zarówno piesi, jak i kierowcy nadal popełniają błędy prowadzące do wypadków. Z jednej strony, kierowcy, nieprzestrzegając prędkości i ignorując pierwszeństwo pieszych, znacznie przyczyniają się do zwiększenia ryzyka na drogach.

Z drugiej strony, piesi, poprzez nieuwagę i lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa, również wpływają na wzrost liczby wypadków. Niedostateczna świadomość pieszych o konsekwencjach wtargnięcia na jezdnię bez upewnienia się, czy droga jest wolna, podkreśla potrzebę edukacji i promowania bezpiecznych zachowań w przestrzeni drogowej.

Wiedza o możliwych konsekwencjach wypadku może zachęcić obie strony do bardziej odpowiedzialnego zachowania, minimalizując ryzyko nieszczęśliwych zdarzeń na drodze.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną