Odkryj 7 kluczowych nowości w prawie budowlanym! Ważne zmiany już od kwietnia!

Justyna
Prawo
25.03.2024 18:57
Odkryj 7 kluczowych nowości w prawie budowlanym! Ważne zmiany już od kwietnia!

Od 1 kwietnia życie inwestorów, deweloperów, a przede wszystkim przyszłych mieszkańców nowych budynków ulegnie ważnym zmianom. Mają na celu poprawę standardów mieszkalnych, ochronę przed nieuczciwymi praktykami deweloperskimi, a także wprowadzenie nowych wymogów dotyczących ekologii i dostępności. Poniżej prezentujemy 7 kluczowych nowości!

1. Zwiększenie odległości między budynkami

Od kwietnia budynki mieszkalne wielorodzinne powyżej czterech kondygnacji nadziemnych będą musiały być oddalone od siebie co najmniej o 5 metrów, co zwiększy prywatność i dostęp do naturalnego światła. Dodatkowo, nowe budynki produkcyjne i magazynowe o powierzchni zabudowy ponad 1000 m² będą musiały znajdować się w odległości co najmniej 30 metrów od mieszkalnych, zapewniając lepszą ochronę przed hałasem i zanieczyszczeniami.

2. Nowe zasady planowania stanowisk postojowych

Rewizja dotyczy miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym – maksymalnie 6% z nich może być umiejscowionych blisko okien budynków, a nie jak dotychczas wszystkie . To zmiana mająca na celu zwiększenie komfortu użytkowania oraz lepsze dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

3. Rozszerzenie powierzchni zielonej i rekreacyjnej

Dla działek o powierzchni powyżej 1000 m² przeznaczonych na publicznie dostępne place, wymagane jest teraz zapewnienie co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej (pokrytej roślinnością). Wprowadzone również zostały szczegółowe wymogi dotyczące wyposażenia i minimalnej powierzchni placów zabaw oraz miejsc rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub zespołach budynków wielorodzinnych, w którym znajduje się więcej niż 20 mieszkań. Od 1 kwietnia nowe obiekty będą podlegały kontroli pomontażowej przed oddaniem do użytku.

4. Obowiązek przechowywania rowerów i wózków dziecięcych

Nowelizacja ułatwi mieszkańcom przechowywanie rowerów i wózków, poprzez wprowadzenie obowiązku budowy dedykowanych pomieszczeń o powierzchni minimum 15 m² w nowych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Takie pomieszczenie powinno być umiejscowione w pobliżu głównego wejścia do budynku, aczkolwiek jego lokalizacja na poziomie podziemnym również jest dopuszczalna, o ile zapewniony jest dostęp (za pomocą windy dostosowanej do przewożenia zarówno rowerów, jak i wózków, bądź za pośrednictwem pochylni). Możliwa będzie w tym celu także realizacja oddzielnego budynku gospodarczego, wiaty albo altany o powierzchni minimum 15 m².

5. Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego

Nowe regulacje wprowadzają istotną zmianę dotyczącą projektowania przestrzeni komercyjnych w budynkach mieszkalnych i biurowych. Od teraz każdy nowo projektowany lokal użytkowy musi dysponować powierzchnią minimum 25 m². Ciekawym aspektem jest dopuszczenie możliwości projektowania mniejszych lokali użytkowych, o ile znajdą się one na parterze lub pierwszym piętrze budynku. Kluczowym wymogiem jest jednak zapewnienie im bezpośredniego dostępu z zewnątrz. Warto zauważyć, że te nowe wymogi nie dotyczą budynków zamieszkania zbiorowego takich jak hotele, motele czy pensjonaty.

6. Prywatność na balkonach

Nowe przepisy budowlane wprowadzają ważną zmianę dotyczącą projektowania balkonów w budynkach wielorodzinnych. Aby zapewnić mieszkańcom większą prywatność oraz komfort, każdy balkon usytuowany na wspólnej płycie będzie musiał być oddzielony od sąsiednich przegrodą. Przegroda ta musi spełniać określone wymogi odnośnie do:

  • wysokości - co najmniej 2,2 m mierzone od poziomu posadzki balkonu,
  • szerokości - co najmniej szerokości balkonu, a w przypadku gdy balkon ma szerokość równą lub większą niż 2 m – min. 2 m,
  • przepuszczalności światła - minimalnie 30 proc., maksymalnie 50 proc.

7. Wzmocnienie izolacji akustycznej

Nowe przepisy wymagają, aby w projektowanych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych stosowane były przegrody (ściany międzylokalowe i sufity) oraz drzwi o podwyższonej izolacji akustycznej, która ma wynosić przynajmniej 37 dB. Dodatkowo, nowelizacja wprowadza obowiązek zachowania lub poprawy izolacyjności akustycznej istniejących przegród w przypadku przeprowadzania robót budowlanych. Oznacza to, że wszelkie prace remontowe lub modernizacyjne w budynkach nie mogą prowadzić do pogorszenia warunków akustycznych w mieszkaniach. Aby sprostać tym wymogom, projektanci i wykonawcy muszą teraz uwzględniać w projektach budowlanych analizę rozwiązań technicznych i materiałowych, które zagwarantują spełnienie zaostrzonych norm akustycznych.

 

Kluczowe Punkty
  • Zwiększenie odległości między budynkami - budynki mieszkalne muszą być oddalone o min. 5 m, a budynki mieszkalne i produkcyjne/magazynowe powyżej 1000 m² muszą być oddalone o min. 30 m.
  • Nowe zasady planowania stanowisk postojowych - maksymalnie 6% miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych może być umiejscowionych blisko okien budynków.
  • Rozszerzenie powierzchni zielonej i rekreacyjnej - na działkach o powierzchni powyżej 1000 m² musi być zapewnione min. 20% powierzchni biologicznie czynnej.
  • Obowiązek przechowywania rowerów i wózków dziecięcych - obowiązek budowy dedykowanych pomieszczeń o powierzchni min. 15 m² w nowych budynkach mieszkalnych.
  • Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego - każdy nowo projektowany lokal użytkowy musi dysponować powierzchnią min. 25 m².
  • Prywatność na balkonach - balkony w budynkach wielorodzinnych muszą być oddzielone od sąsiednich przegrodą spełniającą określone wymogi.
  • Wzmocnienie izolacji akustycznej - przegrody i drzwi w budynkach mieszkalnych muszą mieć podwyższoną izolację akustyczną, min. 37 dB.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną