Posiadasz kredyt na mieszkanie? Nadchodzą zmiany w pomocy kredytowej!

Prawo
23.03.2024 20:00
Posiadasz kredyt na mieszkanie? Nadchodzą zmiany w pomocy kredytowej!

We wtorek rząd podjął decyzję, która wywołała niemałe zamieszanie wśród posiadaczy kredytów mieszkaniowych. Otóż, zapowiedziano znaczące zmiany w programie wakacji kredytowych, co dla wielu może oznaczać konieczność przystosowania się do nowej rzeczywistości finansowej. Jednak to nie koniec zmian - rząd postanowił również wprowadzić modyfikacje w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który stał się dla wielu bezcennym wsparciem w trudnych czasach.

Wakacje kredytowe - kto i na ile skorzysta?

W 2024 roku zasady dotyczące wakacji kredytowych ulegną zaostrzeniu. Tym razem, aby móc skorzystać z tego wsparcia, kredytobiorcy będą musieli spełnić określone warunki, takie jak wysokość kredytu oraz stosunek rat do dochodów. Z danych firmy HREIT wynika, że w poprzednich latach z wakacji kredytowych mogło skorzystać nawet 1,2 miliona posiadaczy kredytów. Teraz liczba ta ma spaść do około 500 tysięcy.

Rozszerzony dostęp do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Z drugiej strony, rząd zdecydował się na liberalizację przepisów dotyczących Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, co jest świetną wiadomością dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Fundusz ten oferuje pomoc w postaci czasowego przejęcia obowiązku spłaty rat kredytowych, a dla wielu stał się ratunkiem w obliczu szybujących rat kredytowych. Co więcej, jeśli spłata zostanie wznowiona sumiennie, część długu może zostać umorzona, co stanowi dodatkowy bonus dla kredytobiorców.

Rozluźnienie kryteriów dostępu do Funduszu

Kluczowe zmiany dotyczą między innymi progów dochodowych, które uprawniają do skorzystania z pomocy. Nowe przepisy zakładają, że pomoc otrzymają

  • bezrobotni,
  • osoby, u których rata przekracza 40% dochodu gospodarstwa domowego,
  • osoby, którym po spłacie raty zostaje mniej niż 1940 zł na życie w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w większych gospodarstwach.

Dodatkowo, rząd planuje zwiększyć maksymalną możliwą kwotę wsparcia z Funduszu do 3 tys. zł miesięcznie oraz wydłużyć maksymalny okres pomocy. To wszystko sprawia, że mimo zaostrzenia zasad dotyczących wakacji kredytowych, osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą liczyć na szersze wsparcie.

Efektywność Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców formalnie działa od 2016 roku, jednak dane wskazują, że do 2022 roku był wykorzystywany przez niewielką liczbę osób. W 2022 roku, wraz z nagłym wzrostem rat kredytów, wsparcie z FWK stało się bardziej powszechne. Liczba podpisanych umów o wsparcie wzrosła dramatycznie, osiągając rekordowy poziom w lipcu 2022 roku.

W 2022 roku podpisano 8674 umowy o łącznej wartości blisko 554 milionów złotych. W 2023 roku liczba umów spadła do 5548, ale wciąż pozostaje znacznie wyższa niż w latach poprzednich.

Proces legislacyjny i wprowadzenie zmian

Proponowane zmiany wkrótce przejdą przez parlament i, jeśli zostaną zatwierdzone, zaczną oficjalnie obowiązywać od 1 maja. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby korzystające już z funduszu według aktualnych zasad, otrzymają szansę na dostosowanie swoich umów do nowych, bardziej korzystnych warunków, co będzie możliwe tuż po oficjalnym wejściu w życie nowych regulacji.

Kluczowe Punkty
  • Zmiany w programie wakacji kredytowych oraz modyfikacje w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zapowiedziane przez rząd.
  • Wakacje kredytowe będą dostępne dla mniej osób - z około 1,2 miliona do około 500 tysięcy.
  • Liberalizacja przepisów dotyczących Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - pomoc w postaci czasowego przejęcia obowiązku spłaty rat kredytowych.
  • Zmiany w progu dochodowym dla dostępu do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
  • Zwiększenie maksymalnej kwoty wsparcia z Funduszu do 3 tys. zł miesięcznie oraz wydłużenie okresu pomocy.
  • W 2022 roku podpisano 8674 umowy o łącznej wartości blisko 554 milionów złotych na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.
  • Zaproponowane zmiany mają obowiązywać od 1 maja, z możliwością dostosowania umów do nowych warunków.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną