Staż pracy na nowych zasadach!? Rewolucyjne zmiany dla milionów przedsiębiorców i  pracowników!

Justyna
Prawo
18.03.2024 18:38
Staż pracy na nowych zasadach!? Rewolucyjne zmiany dla milionów przedsiębiorców i  pracowników!

Nowe propozycje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mogą przedefiniować pojęcie stażu pracy, otwierając przed milionami przedsiębiorców i pracowników zupełnie nowe perspektywy. Czy Polska stoi u progu najważniejszej zmiany w prawie pracy od dekad?

Dyskryminacja prawna

Dla wielu polskich przedsiębiorców i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, dotychczasowe rozumienie stażu pracy nie oferowało zadowalających rozwiązań. Problem leży w ograniczeniach, jakie niosło ze sobą wykluczenie okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowach-zlecenie z definicji stażu pracy. Ta luka w przepisach często skutkowała nie tylko mniejszymi świadczeniami pracowniczymi, ale również problemami w dostępie do finansowania czy przy zmianie ścieżki zawodowej.

Nowe oblicze stażu pracy

Ministerstwo proponuje rozwiązanie, które ma na celu zaliczenie okresów działalności gospodarczej i pracy na umowach cywilnoprawnych do stażu pracy. Zmiany, które mają obowiązywać od 2025 r. mogą zrewolucjonizować polski rynek pracy, oferując przedsiębiorcom i freelancerom nowe perspektywy oraz bezpieczeństwo zatrudnienia. Projekt zakłada, że prawa pracownicze będą teraz dostępne dla szerszej grupy zatrudnionych, włączając w to m.in. prawo do wyższego wymiaru urlopu, dłuższego okresu wypowiedzenia czy wyższe odprawy.

Przyjęcie projektu ma wiązać się z jednym z dwóch wariantów potwierdzania stażu pracy:

  • na podstawie składek na ubezpieczenia społeczne,
  • lub, w bardziej elastycznym ujęciu, poprzez zaliczanie okresów bez bezpośrednich dowodów na opłacanie składek.

Pierwszy z nich ma zapewnić solidną podstawę dowodową i zmniejszyć ryzyko nadużyć. Drugi zaś, otwiera drzwi dla osób, które mogły nie mieć możliwości pełnego dokumentowania swojej działalności, ale faktycznie ją prowadziły.

Potencjalne korzyści i wyzwania

Choć projekt przynosi nadzieję na poprawę sytuacji milionów pracowników, niesie również wyzwania, w tym potrzebę dokładnego zdefiniowania kryteriów wliczania okresów pracy do stażu. Kwestie te będą wymagały dalszych dyskusji i precyzyjnego określenia w prawie, aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników i uniknąć potencjalnych nadużyć.

Inicjatywa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to odpowiedź na zmieniający się rynek pracy oraz na potrzeby przedsiębiorców i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych. Przedstawione zmiany mają potencjał, aby zniwelować różnice między pracownikami etatowymi a nieetatowymi, oferując wszystkim równy dostęp do praw pracowniczych.

Czy Waszym zdaniem proponowane zmiany wpłyną pozytywnie na rynek pracy?

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną