320 zł na naukę pływania! Dofinansowanie skierowane do uczniów! Kto się załapie?

Agnieszka
Dofinansowania
21.02.2024 9:46
320 zł na naukę pływania! Dofinansowanie skierowane do uczniów! Kto się załapie?

 

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów przygotował na ten rok specjalną zachętę dla dzieci, które chcą uczyć się pływać. Mowa o dofinansowaniu uczniów będących w klasach I-III. Poznaj szczegóły programu.

Program powszechnej nauki pływania: “Umiem pływać”

Program powszechnej nauki pływania “Umiem pływać” polega na dofinansowaniu dodatkowych zajęć sportowych na basenie. Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy chcą angażować się w zajęcia sportowe poza godzinami lekcyjnymi. 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach konkursu zostanie rozdysponowana kwota 28 mln zł, z czego 17 mln zł przeznaczonych zostanie na program “Umiem pływać”. 

Cel programu “Umiem pływać”

Jak wskazuje Ministerstwo Sportu i Turystyki, główne cele programu to upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych.

Do kogo skierowany jest program “Umiem pływać”?

Program skierowany jest do uczniów klas I-III bez względu na ich poziom sprawności czy uzdolnienie sportowe i ruchowe.

230 lub 320 zł dla ucznia na naukę pływania

W ramach programu uczeń otrzymuje opłacone już 20 godzin lekcyjnych (20 x 45 min) zajęć sportowych. 

Jeśli program nie wymaga opłacenia dojazdu uczniów do obiektu, w którym odbywa się realizacja programu, to całkowity koszt na jednego ucznia nie powinien przekroczyć 230 zł.

Jeśli jednak realizator programu organizuje dojazd dla dzieci np. na basen, to koszt na jednego ucznia wynosi maksymalnie 320 zł. 

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji mogą się nieco różnić w zależności od gminy i charaktery przygotowanych dla dzieci zajęć. Posługując się jednak przykładem gminy Myślenice, zasady wyglądają następująco:

"Umiem pływać 2024" - nabór wniosków na zajęcia nauki pływania:

  • w okresie od 20.02.2024 r. do 28.02.2024 r. należy złożyć wypełnioną i podpisaną Deklarację udziału w projekcie „Umiem pływać”, następnie złożyć w sekretariacie szkoły do której uczeń uczęszcza. Należy wypełnić wszystkie pola Deklaracji oraz podpisać wszystkie oświadczenia zawarte w ww. wniosku – zał 2, 3, i 4.
  • Rodzic zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Umiem pływać”, w tym w szczególności z zasadami uczestnictwa w programie.
Kluczowe Punkty
  • Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów przygotował specjalne dofinansowanie dla dzieci uczących się pływać.
  • Program powszechniej nauki pływania 'Umiem pływać' polega na dofinansowaniu dodatkowych zajęć sportowych na basenie.
  • Z programu mogą skorzystać uczniowie klas I-III, niezależnie od poziomu sprawności czy uzdolnienia sportowego.
  • W ramach programu uczeń otrzymuje opłacone 20 godzin lekcyjnych (20 x 45 min) zajęć sportowych.
  • Całkowity koszt na ucznia wynosi maksymalnie 230 zł (bez dojazdu) lub 320 zł (z dojazdem).
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną