Grzywna, areszt lub ograniczenie wolności za pompę ciepła? Przepisy są bezwzględne!

Martyna P.
Prawo
21.02.2024 8:52
Grzywna, areszt lub ograniczenie wolności za pompę ciepła? Przepisy są bezwzględne!

Pompy ciepła i klimatyzatory cieszą się w Polsce sporą popularnością. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że urządzenia te mogą przysporzyć problemów.

Konsekwencje prawne za zbyt głośny klimatyzator

Okazuje się, że właściciele klimatyzatorów oraz pomp ciepła, które pracują zbyt głośno mogą zostać ukarani karą grzywny. Przypadek taki przytoczył „Dziennik Gazeta Prawna”. Sprawa dotyczyła mężczyzny, który prowadził sklep spożywczy. Mieszkańcy skarżyli się na zbyt głośną pracę urządzenia i pozwali go do sądu. Mężczyzna został ukarany karą grzywny.

Zbyt głośne urządzenie jako zakłócanie ciszy

Zbyt głośna praca urządzeń podlega pod zakłócanie ciszy (art. 51 par 1. Kodeksu Wykroczeń). Oto brzmienie artykułu:

„Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

Grzywna, areszt lub ograniczenie wolności

Poza karą grzywny w wysokości od 20 do 5000 złotych prawo przewiduje również areszt od 5 do 30 dni. W niektórych przypadkach sąd może zasądzić karę ograniczenia wolności na okres jednego miesiąca.

Zdjęcie Grzywna, areszt lub ograniczenie wolności za pompę ciepła? Przepisy są bezwzględne! #1

Dopuszczalny poziom hałasu

W Polsce dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki jednorodzinnej jest regulowany przez rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące poziomów hałasu w środowisku. Zgodnie z tymi przepisami, poziomy dopuszczalnego hałasu różnią się w zależności od strefy, w której znajduje się działka, oraz pory dnia.

Ogólnie, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, normy te określają maksymalny poziom hałasu na zewnątrz budynków. Poziomy te są zwykle wyrażane w decybelach (dB) i są mierzone w skali A (dB(A)), która lepiej odzwierciedla sposób, w jaki ludzkie ucho reaguje na różne częstotliwości dźwięku.

Hałas w ciągu dnia na granicy działki jednorodzinnej nie może przekraczać:

 • 50 dB(A) w dzień,

 • 40 dB(A) w nocy

Przyczyny zbyt głośnej pracy urządzeń

Zbyt głośna praca klimatyzatora lub pompy ciepła może wynikać z różnych przyczyn. Oto kilka najczęstszych powodów:

1. Nieprawidłowa instalacja

 • Złe umiejscowienie jednostki zewnętrznej: Jeśli jest ona umieszczona na niestabilnej powierzchni lub w miejscu, gdzie dźwięk może być wzmacniany (np. wśród twardych ścian lub w wąskich przestrzeniach), może to zwiększać poziom hałasu.

 • Niewłaściwe połączenia: Słabe lub niewłaściwe połączenia między jednostkami mogą prowadzić do wibracji i hałasu.

2. Usterki mechaniczne

 • Zużyte lub uszkodzone łożyska wentylatora: Mogą one powodować głośną pracę przez wibracje lub szuranie.

 • Zakleszczenie lub uszkodzenie łopatek wentylatora: Może to powodować niezbalansowaną pracę wentylatora, co zwiększa hałas.

 • Nieszczelności w układzie: Nieszczelności mogą prowadzić do nietypowych dźwięków podczas pracy urządzenia.

3. Brak regularnej konserwacji

 • Zanieczyszczenie filtrów i wewnętrznych części klimatyzatora lub pompy ciepła: Może to ograniczać przepływ powietrza i zwiększać hałas.

 • Skumulowanie się brudu lub liści w jednostce zewnętrznej: Może to zakłócać normalne działanie wentylatora lub innych ruchomych części.

4. Starzenie się urządzenia

 • Zużycie komponentów: Z czasem części mechaniczne mogą się zużywać, co prowadzi do głośniejszej pracy.

 • Przestarzała technologia: Starsze modele mogą być naturalnie głośniejsze w porównaniu do nowszych, bardziej cichych i wydajnych technologii.

5. Nieodpowiedni dobór mocy urządzenia

 • Zbyt duże lub zbyt małe urządzenie dla danej przestrzeni: Może to prowadzić do nieefektywnej pracy i zwiększonego hałasu, gdyż urządzenie może pracować na nieoptymalnych obrotach.

Kluczowe Punkty
 • Pompy ciepła i klimatyzatory pracujące zbyt głośno mogą przysporzyć właścicielom problemów prawnych w Polsce.
 • Właściciele mogą zostać ukarani karą grzywny od 20 do 5000 złotych, aresztem od 5 do 30 dni lub ograniczeniem wolności na okres jednego miesiąca.
 • Zbyt głośna praca urządzeń podlega pod zakłócanie ciszy (art. 51 par 1. Kodeksu Wykroczeń).
 • Dopuszczalny poziom hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 50 dB(A) w ciągu dnia i 40 dB(A) w nocy.
 • Przyczynami zbyt głośnej pracy urządzeń mogą być m.in. nieprawidłowa instalacja, usterki mechaniczne, brak regularnej konserwacji, starzenie się urządzenia i nieodpowiedni dobór mocy urządzenia.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną