Brak płatności abonamentu RTV może zmniejszyć emeryturę! Przykre konsekwencje, o których mało kto wie

Martyna P.
Prawo
24.01.2024 8:36
Brak płatności abonamentu RTV może zmniejszyć emeryturę! Przykre konsekwencje, o których mało kto wie

Niewielu Polaków decyduje się na wnoszenie opłaty za abonament RTV. Uważają oni, że jakość emitowanych programów w publicznej telewizji jest na niskim poziomie. Niestety w niektórych przypadkach brak opłaty może wiązać się z niższą emeryturą lub innym świadczeniem. 

 

Nie musimy wpuszczać kontrolera do mieszkania 

Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Wielu Polaków nie płaci abonamentu RTV ponieważ uważają, że nikt nie udowodni im, że posiadają odbiornik. Przypomnijmy, że podczas ewentualnej kontroli nie mamy obowiązku wpuszczania kontrolerów do mieszkania.

 

 

Niepłacenie abonamentu RTV ma swoje konsekwencje

Problemy mogą pojawić się, gdy dana osoba zarejestrowała odbiornik, przestała płacić (mimo, że nie ma przesłanek do zwolnienia z opłaty) ale nie wyrejestrowała odbiornika. Wówczas Poczta Polska nie musi nawet przeprowadzać kontroli. Od razu uprawniona jest do wysłania wezwania do zapłaty i uregulowania należności. Jej wysokość jest równa 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

 

Zdjęcie Brak płatności abonamentu RTV może zmniejszyć emeryturę! Przykre konsekwencje, o których mało kto wie #1

Nie płacisz abonamentu RTV? Twoja emerytura może być przez to niższa

Po otrzymaniu wezwania, mamy 7 dni na zapłacenie zaległości. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana, wówczas sprawa trafia do Urzędu Skarbowego, który może „ściągnąć” należność ze świadczenia emerytalnego, wypłaty, nadpłaty podatku. Może okazać się, że emeryt otrzyma niższą emeryturę – pomniejszoną o nieuregulowaną należność za abonament RTV.

 

Wysokość opłat abonamentowych w 2024 roku

 • Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł).
 • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2024 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.

Kto musi płacić abonament RTV?

Abonament RTV mają obowiązek zapłacić wszystkie osoby, które posiadają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny – w mieszkaniu, innym lokalu, czy samochodzie.

Opłata jest stała- bez względu na ilość osób mieszkających w danym gospodarstwie domowym. Bez znaczenia jest również ilość posiadanych odbiorników.

Opłatę za abonament można uiścić przelewem bankowym, przez platformę płatności lub w placówce pocztowej.

 

Kto jest zwolniony z opłaty?

Zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu RTV są:

 • osoby przyjmujące świadczenia pielęgnacyjne lub rentę socjalną, 
 • osoby powyżej 75. roku życia (lub 60. roku życia z prawem do emerytury), 
 • osoby niesłyszące, niewidome i zaliczone do I grupy inwalidów, 
 • osoby przyjmujące stałe lub okresowe zasiłki,
 • osoby, których dochód rodzinny nie przekracza 674 zł w przeliczeniu na osobę,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, weterani poszkodowani oraz członkowie ich rodzin,
 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędach pracy.

 

Kluczowe Punkty
 • Wielu Polaków nie płaci abonamentu RTV uważając, że nikt nie udowodni im, że posiadają odbiornik. Jednak niepłacenie abonamentu RTV ma swoje konsekwencje.
 • Poczta Polska jest uprawniona do wysłania wezwania do zapłaty i uregulowania należności, jeśli osoba zarejestrowała odbiornik, przestała płacić, ale nie wyrejestrowała odbiornika.
 • Opłata abonamentowa w 2024 roku wynosi 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik i 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny.
 • Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2024 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.
 • Abonament RTV mają obowiązek zapłacić wszystkie osoby, które posiadają zarejestrowany odbiornik radiowy lub telewizyjny – w mieszkaniu, innym lokalu, czy samochodzie.
 • Są też osoby zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu RTV, m.in. osoby powyżej 75. roku życia, osoby niesłyszące, niewidome, zaliczone do I grupy inwalidów, a także osoby, których dochód rodzinny nie przekracza 674 zł w przeliczeniu na osobę.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną