Prawie 1200 złotych miesięcznie od ZUS. Mało kto o tym wie, że można ją pobierać nawet przez 2,5 roku!

Martyna P.
Dofinansowania
23.01.2024 10:00
Prawie 1200 złotych miesięcznie od ZUS. Mało kto o tym wie, że można ją pobierać nawet przez 2,5 roku!

Osoby, które ze względu na swój stan zdrowia zmuszone są do zmiany pracy mogą skorzystać ze świadczenia wypacanego przez ZUS. Można je pobierać nawet przez 2,5 roku. 

ZUS może wypłacić rentę szkoleniową 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje rentę szkoleniową. Świadczenie wypłacane jest osobom, które muszą zmienić pracę ze względu na stan zdrowia.

Renta szkoleniowa kierowana jest do osób, wobec których została orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

Ile można otrzymać?

Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty. Nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.

Obecnie można otrzymać 1191,33 zł miesięcznie.

Jak długo można pobierać rentę szkoleniową?

Renta przyznawana jest, co do zasady, na okres sześciu miesięcy. Może zostać wydłużona, jeśli osoba wnioskująca potrzebuje więcej czasu, by zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Okres nie może być jednak dłuższy niż 30 miesięcy

Zdjęcie Prawie 1200 złotych miesięcznie od ZUS. Mało kto o tym wie, że można ją pobierać nawet przez 2,5 roku! #1

Jakie warunki należy spełnić?

Aby skorzystać z renty szkoleniowej należy spełnić łącznie następujące warunki:

1. Niezdolność do pracy,

2. wymagany okres składkowy i nieskładkowy:

 • 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat
 • 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat
 • 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat
 • 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat
 • 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Oto lista dokumentów, jakie należy złożyć, aby otrzymać rentę szkoleniową:

 • ERN wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy - należy pobrać ze strony www.zus.pl lub zalogować się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS
 • informacja o okresach składkowych i nieskładkowych
 • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie
 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna
 • wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu
 • karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub karta wypadku.
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez państwowego inspektora sanitarnego.

Kiedy należy złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu),
 • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego,
 • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Kluczowe Punkty
 • ZUS oferuje rentę szkoleniową dla osób, które muszą zmienić pracę ze względu na stan zdrowia.
 • Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty i aktualnie wynosi 1191,33 zł miesięcznie.
 • Renta przyznawana jest na okres sześciu miesięcy, ale może być wydłużona do 30 miesięcy, jeśli osoba wnioskująca potrzebuje więcej czasu na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
 • Do skorzystania z renty szkoleniowej wymagane jest spełnienie warunków, takich jak niezdolność do pracy i okres składkowy i nieskładkowy, który zależy od wieku osoby wnioskującej.
 • Wniosek o rentę szkoleniową można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego, lub w formie dokumentu elektronicznego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną