Nowy projekt dotyczący dowodów osobistych! Czy czeka nas rewolucja w dokumentach!?

Justyna
Prawo
22.11.2023 22:20
Nowy projekt dotyczący dowodów osobistych! Czy czeka nas rewolucja w dokumentach!?

W obecnej erze cyfryzacji, ministerstwa i instytucje starają się dostosować do nowych technologii, ułatwiając obywatelom codzienne sprawy. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ogłosiło projekt zmiany w procesie wydawania dowodów osobistych. Czy to oznacza rewolucję w świecie dokumentów tożsamości?

Cyfryzacja Procesu

Pierwszym kluczowym punktem projektu jest przeniesienie procedur związanych z dowodami osobistymi do świata cyfrowego. Obywatele będą mieli możliwość składania wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego w formie elektronicznej. To nowatorskie podejście ma potencjał zredukowania biurokracji i skrócenia czasu oczekiwania na nowy dokument.

Kolejnym istotnym elementem zmian jest wprowadzenie elektronicznego podpisu za pomocą urządzenia zwanego "signature pad". To narzędzie pozwoli na składanie podpisów w formie cyfrowej, co może okazać się bardziej wygodne dla obywateli.

Unieważnianie Dowodu Osobistego

Wprowadzona innowacja obejmuje także procedurę unieważniania dowodu osobistego. Zamiast tradycyjnego fizycznego uszkodzenia, gminy będą miały obowiązek wprowadzać unieważnienia w Rejestrze Dowodów Osobistych. To posunięcie ma zapewnić bardziej skuteczną ochronę danych obywateli.

Składanie Wniosków Online

Kolejnym zaskakującym elementem projektu jest możliwość składania wniosków online już od 12 roku życia.  Nie będzie zawierać odwzorowanego podpisu ani odcisku palca. To podejście może być przełomowe dla młodszych obywateli, jednak pojawiają się również pytania dotyczące zabezpieczeń i kontroli dostępu do tak ważnych dokumentów.

Czy system jest gotowy?

W lipcu 2023 roku weszła w życie ustawa o ograniczeniu skutków kradzieży tożsamości, wprowadzając możliwość zastrzegania numeru PESEL. Warto podkreślić, że można go zastrzec od 17 listopada, ale firmy i instytucje będą musiały sprawdzać rejestr dopiero od czerwca przyszłego roku.

Choć ta funkcja może stanowić dodatkową warstwę ochrony, to aplikacja mObywatel jeszcze jej nie obsługuje (ma pojawić się dopiero w połowie grudnia). Ten stan rzeczy rodzi pewne wątpliwości co do gotowości systemu na nowe wyzwania.

Wyzwania dla społeczeństwa

Omawiane zmiany wydają się być naturalnym następstwem wprowadzenia elektronicznego dowodu osobistego w aplikacji mObywatel. Jednak, jak to często bywa, wiążą się z wyzwaniami i pytaniem, czy społeczeństwo jest gotowe na pełną cyfryzację w dziedzinie dokumentów osobistych. Czas pokaże, czy nowy projekt przyniesie rzeczywistą rewolucję, czy też będzie wymagał dalszych dostosowań.

 

Kluczowe Punkty
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło projekt zmiany w procesie wydawania dowodów osobistych, wprowadzając możliwość składania wniosków elektronicznie.
  • Projekt przewiduje wprowadzenie elektronicznego podpisu za pomocą 'signature pad'.
  • Procedura unieważniania dowodów osobistych będzie od teraz zarządzana przez gminy, które wprowadzą informacje o unieważnieniu do Rejestru Dowodów Osobistych.
  • Proponowane zmiany umożliwią składanie wniosków online już od 12 roku życia.
  • W lipcu 2023 roku weszła w życie ustawa o ograniczeniu skutków kradzieży tożsamości, wprowadzając możliwość zastrzegania numeru PESEL.
  • Zmiany te rodzą pytania o gotowość społeczeństwa i systemu na pełną cyfryzację w dziedzinie dokumentów osobistych.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną