Masz taki zapis w umowie? Jeśli tak to zyskasz dodatkowy dzień wolny!

Martyna P.
Prawo
07.11.2023 11:35
Masz taki zapis w umowie? Jeśli tak to zyskasz dodatkowy dzień wolny!

Za święto przypadające w sobotę przysługuje dzień wolny. Czy taka sama zasada dotyczy osób pracujących na umowie zlecenie?

Dzień wolny za 11 listopada

Przepisy art. 130. § 2. Kodeksu Pracy przewidują, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zarówno dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak i dzień wolny z tytułu święta przypadającego w innym dniu niż niedziela.

Jeżeli więc sobota jest w danej firmie lub instytucji jest dniem wolnym od pracy, wówczas należy pracownikowi udzielić dodatkowego dnia wolnego.

"Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin" – czytamy w Kodeksie Pracy.

Zdjęcie Masz taki zapis w umowie? Jeśli tak to zyskasz dodatkowy dzień wolny! #1

Umowa zlecenie a wolne za 11 listopada

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie podlegają bezpośrednio przepisom Kodeksu pracy, który przewiduje takie uprawnienia jak dni wolne za święta przypadające w sobotę, tylko dla pracowników zatrudnionych na umowie o pracę.

Okazuje się, że w przypadku umowy zlecenie jest to kwestia umowna.

Osoby pracujące na umowie zlecenie mogą uzyskać dzień wolny w przypadku święta przypadającego w sobotę tylko wtedy, gdy taka możliwość została wyraźnie przewidziana w umowie lub jeśli strony umowy postanowią tak za porozumieniem stron. W przeciwnym razie nie mają one prawnego wymogu, aby otrzymać dzień wolny za święto przypadające w dzień, w którym normalnie pracują.

Chorobowe jest wyjątkiem

Jeśli pracownik w dniu 11 listopada przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawca nie ma obowiązku dawania mu dodatkowego dnia wolnego za to święto.

Ta zasada nie dotyczy jednak osób, których zwolnienie kończy się 10 listopada lub rozpoczyna 12 listopada. W takiej sytuacji zachowują oni prawo do otrzymania dodatkowego dnia wolnego.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną